Mesto Trnava

Výborný výsledok. Trnavčania od začiatku roku vytriedili viac ako 500 ton kuchynského bioodpadu

Popularita triedenia kuchynského bioodpadu v Trnave má naďalej stúpajúcu tendenciu.  Trnavčania od začiatku tohto roku vytriedili už viac ako 500 ton kuchynského bioodpadu. Prispel k tomu aj rekordný august, počas ktorého bolo do 400 hnedých nádob odovzdaných presne 105,08 ton bioodpadu.  

Dobrou správou tiež je, že Trnava výrazne napreduje aj v tejto oblasti„Som rada, že triedenie separovaného odpadu je v Trnave čoraz obľúbenejšie. A to aj preto, že separovaním a opätovným využitím vo forme bioplynu alebo kompostu znižujeme ekologický dlh voči mestu i planéte. Bioodpad je totiž zdrojom emisií metánu a môže kontaminovať spodné vody,“ povedala Zuzana Bodišová,  vedúca odboru komunálnych služieb z Mestského úradu v Trnave.  

Do biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu môžete napríklad vhadzovať neupravené zvyšky rastlinného a živočíšneho pôvodu, starý chlieb a pečivo, vajcia a vaječné výrobky, potraviny po záručnej dobe, znehodnotené potraviny, nedojedenú stravu, šupy z ovocia a zeleniny, ale aj zvyšky z kvetov a rastlín.

„Žiadame občanov, aby do bioodadu nevhadzovali plastové, sklenené, kovové a iné obalové materiály, použité jedlé oleje a tuky, zmesový komunálny odpad a tiež motorové oleje, farby a ďalšie odpadky, ktoré znehodnotia obsah bionádoby,“ dodala vedúca odboru komunálnych služieb Zuzana Bodišová.

1.10.2021 7:22

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?