Mesto Trnava

Vyhlásenie súťaže Genius loci Trnavy 2012

Mesto Trnava a fotoklub IRIS vyhlasujú piaty ročník súťaže pre umeleckých fotografov Genius loci Trnavy. Súťažné fotografie budú vystavené v októbri v západnom krídle radnice. Upozorňujeme všetkých, ktorí uvažovali o účasti na súťaži, ale nestihli pôvodný termín uzávierky 17. septembra, že uzávierka je predĺžená do 24. septembra

Ani tento rok, keď Genius loci Trnavy slávi prvé malé jubileum, nestrácajú platnosť slová, že hlavným motívom vyhlasovateľov súťaže je zachytiť pre budúcnosť na fotografiách dušu nášho mesta prostredníctvom nevšedných pohľadov a okamihov, atmosféru denných a ročných období, hry svetla a počasia, netradičné kompozície, stretnutia v čase... ale vzhľadom na opakujúcu sa skúsenosť s tým, že na niektorých autorov pôsobí takto špecifikovaná téma trochu zväzujúco, rozhodli sme sa ponúknuť tvorivým fotografom možnosť inšpirácie širším a možno aj trošku neobvyklým uhlom pohľadu. Fotografie nemusia bezpodmienečne zobrazovať len trnavské skutočnosti, môže ísť aj o inscenovanú fotografiu, scenár, fotopríbeh či rozprávku vytvorenú v Trnave a blízkom okolí. Pritom nie je nutné, aby toto prostredie bolo prvoplánové, dominujúce, naopak, vítané budú fotografie, na ktorých prostredie mesta bolo len súčasťou inšpirácie, nenápadnou kulisou, spomienkou, tušením svetla či tieňa... Platilo to od začiatku súťaže, ale prax ukázala, že len málo autorov našlo odvahu popasovať sa s témou týmto spôsobom. Preto zdôrazňujeme, že Trnava môže, ale na druhej strane nemusí byť bezpodmienečne na prvý pohľad identifikovateľná na žiadnej fotografii. Napokon, veď aj mnohé ocenené fotografie z predchádzajúcich ročníkov napovedajú, že najcennejší je vlastný uhol pohľadu, ktorým objavujeme pre druhých krásu napríklad aj vo fragmentoch a nepovšimnutej všednosti.

Naďalej platí, že vítané sú aj fotografie z rôznych mestských podujatí, nie však popisné, ale vo forme umeleckého dokumentu s dôrazom na zaujímavé okamihy, situačný humor, dramatickosť, nečakané súvislosti, portréty v dave, atď.

Súťaž je otvorená pre všetkých záujemcov bez vekového a profesijného ohraničenia. Súťažné fotografie treba doručiť do 24. septembra na Mestský úrad v Trnave, Trhová 3. Súťažné práce vyhodnotí porota zložená z renomovaných umeleckých fotografov a zástupcov magistrátu. Autori najlepších fotografií získajú finančné ocenenie. Výstava fotografií Genius loci Trnavy bude otvorená  v októbri v západnom krídle radnice.

Presné propozície súťaže Genius loci Trnavy
Prihláška na súťaž Genius loci Trnavy (PDF)
Prihláška na súťaž Genius loci Trnavy (WORD)

Informácie a konzultácie:
tel. č. 033 32 36 344
e-mail elena.ursinyova@trnava.sk

12.7.2012 17:39

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?