Mesto Trnava

Výsledky odberu vzoriek studničnej vody a zeleniny

Počas tohtoročných Dní zdravia sa uskutočnil odber vzoriek studničnej vody a zeleniny na Halenárskej ulici v priestoroch Regionálneho úradu verejného zdravia v Trnave. Vzorky boli na mieste označené a ich majitelia nájdu ich vyhodnotenie v priložených  PDF dokumentoch:

Foto: pixabay.com

14.7.2021 9:45

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?