Mesto Trnava

Výstavba okružnej križovatky na Spartakovskej prinesie dopravné obmedzenia

Mesto Trnava informuje verejnosť o dopravných obmedzeniach, ktoré prinesie výstavba okružnej križovatky na Spartakovskej ulici. Ide o projekt súkromného investora, ktorý plánuje rozbehnúť stavebné práce 14. marca, realizácia by mala trvať tri mesiace.

Výstavba okružnej križovatky si vyžiada uzávierky nasledovných ulíc:

  • Sasinkova bude uzavretá pred križovatkou s ulicou Konštantína Čulena.
  • Spartakovská bude uzavretá za posledným vjazdom na parkovisko (Spartakovská 9).
  • Ulica Vladimíra Clementisa bude uzavretá za posledným vjazdom na parkovisko (Vladimíra Clementisa 1 – 3).

Zmeny v mestskej autobusovej doprave:

  • Počas tohto obdobia bude zriadená dočasná zastávka Spartakovská na Hlbokej ulici.
  • Zastávka V. Clementisa nebude obslúžená z dôvodu priestorového usporiadania komunikácie.
  • Obchádzka liniek MHD povedie cez Starohájsku a Hlbokú.

Ďakujeme vám za rešpektovanie dopravného značenia počas nevyhnutných dopravných obmedzení.


Mapa sa po kliknutí zväčší

24.2.2022 13:05

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová