Mesto Trnava

Využívajte benefity parkovania v Trnave a šetrite

Prinášame vám prehľadný sumár benefitov parkovania pre Trnavčanov aj ľudí bez trvalého pobytu v Trnave.
 

Benefity pre občanov Trnavy

Ak máte trvalý pobyt vo vašej rezidentskej zóne (prípadne prechodný pobyt a TP v inej časti Trnavy), môžete získať parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY za 1 euro na celý rok. V rámci nej môžete čerpať viacero výhod: 
 
 • parkovanie na všetkých parkoviskách typu B bezplatne a bez limitu – stačí ak zaparkujete svoje vozidlo na ľubovoľnom parkovisku typu B a nič viac neriešite. Nie je potrebné kupovať žiaden parkovací lístok v nulovej hodnote. Evidenčne číslo vášho vozidla je evidované v  systéme a pri kontrole bude vyhodnotené ako vozidlo s uhradeným parkovným v tejto zóne.
   
 • 30 minút parkovania zdarma každý deň v ktorejkoľvek zóne R (sídliská),v zóne D (parkoviská na Kollárovej pri okresnom úrade a pri parných kúpeľoch) alebo v zóne H (lokality s rodinnými domami, zatiaľ nie sú regulované) – je potrebné zakúpiť si 30-minútový bezplatný parkovací lístok cez webovú aplikáciu na adrese datamesta.trnava.sk
 
                     POSTUP:
 1. Navštívte webovú adresu datamesta.trnava.sk.
 2. Prihláste sa do sekcie Moja zóna (predpokladáme, že už máte zakúpenú parkovaciu kartu REZIDENT ZÓNY. Ak ešte nie, pozrite si postup pri registrácii na DataMesta).
 3. Kliknite na tri vodorovné čiary v ľavom hornom rohu a zvoľte Parkovacie lístky.
 4. Kliknite na zelené tlačidlo Parkovať.
 5. Zvoľte si konkrétnu zónu, v ktorej chcete parkovať (môžete kliknúť aj na mapku, ktorá ukáže, v ktorej zóne sa práve nachádzate).
 6. Vyplňte EČV a e-mail, ak chcete naň dostať potvrdenie o kúpe lístka.
 7. Kliknite na modré tlačidlo BEZPLATNÉ.
 8. Hotovo. Začalo sa čerpanie vašej bezplatnej polhodiny za daný deň.
   
 • kredit na bezplatné parkovanie pre vašich návštevníkov vo vašej rezidentskej zóne v rozsahu 100 hodín ročne
 • rezidenti, ktorí nevlastnia automobil, tiež majú nárok na kredit pre svoje návštevy. S kartou NÁVŠTEVA ZÓNY za 1 euro na celý rok im môžu cez webovú aplikáciu DataMesta poskytnúť až 150 hodín bezplatného parkovania ročne. Počet hodín je v tomto prípade vyšší – je to bonus zo strany mesta, pretože sami nezaťažujú verejné priestor vozidlami. 
 • ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, a tiež rodičia detí s ŤZP majú k dispozícii kartu NÁVŠTEVA ZÓNY – ŤZP, vďaka ktorej získajú až 500 hodín ročne pre svojich opatrovateľov a iných návštevníkov.
 
                    POSTUP:
 1. Otvorte aplikáciu/webovú stránku datamesta.trnava.sk
 2. Prihláste sa do sekcie Moja zóna
 3. Kliknite na tri vodorovné čiary v ľavom hornom rohu
 4. Kliknite na Parkovacie karty
 5. Kliknite na 3 zvislé bodky vpravo vedľa názvu zóny
 6. Kliknite na Kredity
 7. Kliknite na šípku vpravo 
 8. Kliknite na Čerpať kredit
 9. Zvoľte si konkrétnu zónu
 10. Zadajte EČV, dátum parkovania
 11. Zadajte Čas parkovania od kliknite na hodinky vpravo, znamienkom + alebo – zvoľte dobu parkovania (minimálne 15 min.)
 12. Kliknite na tlačidlo Pridať
 13. Hotovo. Bezplatné parkovanie pre návštevu začína plynúť.
 
Po zadaní parkovania pre návštevy vám príde potvrdzujúci e-mail.
 
 

Výhody pre osoby bez trvalého pobytu v Trnave

Aj tým, ktorí nie sú občanmi Trnavy, vyšla samospráva v ústrety, aby bolo pre nich parkovanie v meste jednoduchšie a dostupnejšie. Samozrejme, tieto možnosti sú k dispozícii aj Trnavčanom.  
 
 • cenový strop na celodenné parkovanie – ak parkujete v spoplatnenej zóne dlhšie, neplatíte hodinovú sadzbu, ale maximálny denný limit: 


 - zóny A a A1 = max 12 €,

- zóny D a R (okrem R5) = max 8 €, 

- zóny B, H a R5 = max 4 €.
 
Napríklad, 24-hodinové parkovanie v Zóne R1 stojí namiesto 21,60 eur (24 h x 0,90 €) iba 8 eur.  
 • parkovacia karta ABONENT – majiteľ karty si dobije kredit a uplatňuje ho na parkovanie svojho vozidla či vozidiel podľa potreby. Výhodou je, že táto karta sa neviaže iba na jedno EČV, preto je vhodná najmä pre podnikateľské subjekty či rodiny s viacerými vozidlami bez trvalého pobytu v Trnave
  Vybrať si môžete medzi kartou ABONENT, ktorá platí v celom meste, a lacnejšou, s ktorou zaparkujete kdekoľvek v Trnave mimo centra, teda Zóny A..
 
O kartu ABONENT môžete požiadať online cez webovú aplikáciu datamesta.trnava.sk alebo osobne v klientskom centre na mestskom úrade v Trnave. Kredit sa uplatňuje cez DataMesta, kde sa zobrazuje aj jeho čerpanie. 
 • parkovacia karta AMBULANT – ak ste poskytovateľom určenej sociálnej služby alebo zdravotnej, ošetrovateľskej  či paliatívnej starostlivosti, máte možnosť získať túto parkovaciu kartu, vďaka ktorej parkujete bezplatne od 7. do 19. hodiny kdekoľvek v rámci mesta okrem zóny C (parkovisko pred poliklinikou). Karta sa viaže iba na jedno EČV, poskytovateľ služby alebo starostlivosti môže však získať aj viacero kariet. Cena parkovacej karty AMBULANT je 15 eur. 
O kartu AMBULANT môžete požiadať online cez webovú aplikáciu datamesta.trnava.sk alebo osobne v klientskom centre na MsÚ. 
 
 
Viac informácií o parkovaní v meste nájdete na webstránke doprava.trnava.sk. V prípade otázok sme vám k dispozícii telefonicky na číslach 033/32 36 162 až 166 v čase úradných hodín aj na e-mailovej adrese datamesta@trnava.sk.
 
 

8.11.2023 11:15

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová