Mesto Trnava

Za letné terasy zaplatia prevádzkovatelia v Trnave na celú sezónu symbolické euro

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava v utorok 28. apríla 2020 rozhodlo, že výška nájomného za letné terasy počas tohtoročnej sezóny bude symbolické jedno euro. Ide o návrh primátora Petra Bročku, ktorý predostrel začiatkom apríla na rokovaní mestskej rady ako jedno z opatrení na podporu lokálnej ekonomiky. Cieľom je zmierniť negatívne následky preventívnych opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu, kvôli ktorým museli byť zatvorené, resp. výrazne obmedzené prevádzky reštaurácií, kaviarní a barov.

Prevádzkovatelia, ktorí majú záujem o rozšíriť už schválené exteriérové sedenie, musia podať žiadosť na Mestský úrad v Trnave e-mailom na adresu podatelna@trnava.sk. Všetky žiadosti o rozšírenie exteriérového sedenia sú posudzované individuálne na základe konkrétnych podmienok danej lokality.

Aj tí, ktorí doteraz nepodali žiadosť o schválenie exteriérového sedenia, no prevádzkovali letnú terasu v minulom roku, majú stále možnosť, mesto tieto rieši žiadosti v zrýchlenom konaní.

Pokiaľ chce prevádzka otvoriť exteriérové sedenie po prvýkrát, je potrebné vyplniť tlačivo zverejnené na stránke trnava.sk a priložiť požadované prílohy. Nové žiadosti posudzujú kompetentné odbory MsÚ a schvaľuje ich Mestská rada mesta Trnava, ktorá v terajšej situácii rozhoduje per rollam, teda prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR z 5. mája 2020 sú otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania so spôsobom predaja mimo donáškovej služby povolené medzi 6.00 hod. a 20.00 hod., pričom prevádzky verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením môžu byť otvorené aj v nedeľu.

Aktualizované 19. mája 2020: Otváracie hodiny stravovacích zariadení sa od 20. mája 2020 predlžujú do 22.00 hod.

11.5.2020 10:33

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?