Mesto Trnava

Za mimoriadne výsledky sme na radnici ocenili žiakov trnavských škôl

Trnavská samospráva každoročne udeľuje ocenenia pre žiakov základných škôl s materskou školou, základných umeleckých škôl a súkromných škôl v našom meste za ich mimoriadne úspechy. V utorok 4. júna 2019 sme sa už po trinásty raz zišli pri tejto príležitosti v obradnej sieni na radnici. Tento rok bolo ocenených 26 žiakov na základe nasledovných kritérií:

  • vynikajúce študijné výsledky,
  • popredné umiestnenia v okresných, krajských, celoštátnych a medzinárodných súťažiach,
  • popredné umiestnenia v predmetových olympiádach,
  • mimoriadne úspechy a reprezentácia školy v oblasti športu a kultúry (hudba, literatúra, výtvarné umenie a pod.),
  • významný humanitný čin.

Oceneným žiakom srdečne blahoželáme a prajeme im mnoho ďalších úspechov.

Zoznam ocenených:

ZŠ s MŠ A. Kubinu 34: Igor Škreko, Dušan Bobek   
ZŠ s MŠ Atómová 1: Hana Jakubčeková   
ZŠ s MŠ J. Bottu 27: Roan Mário Straka, Johanka Ivanovičová, Lea Kyselicová   
ZŠ s MŠ M. Gorkého 21: Linda Reyová   
ZŠ s MŠ I. Krasku 29: Terézia Fančovičová, Ondrej Šesták   
ZŠ s MŠ K. Mahra 11: Naďa Huščavová, Daniela Woziwodská   
ZŠ s MŠ Nám. SUT 15: Vanda Kovárová, Natália Miksová   
ZŠ s MŠ Spartakovská 5: Adam Juriš, Filip Fintor   
ZŠ s MŠ Vančurova 38: Matúš Kramár, Nina Ujváryová    
ZŠ s MŠ Angely Merici Halenárska 45: Alžbeta Gunišová   
ZUŠ M. Sch. Trnavského: Nina Kristína Micháliková, Martina Ruttmarová, Zuzana Reiffersová   
ZUŠ Mozartova 10: Ema Babečková   
Súkr. ZUŠ pri Štúdiu baletu D. Nebylu: Zuzana Cuninková   
Súkromná základná škola BESST: Rebeka Hirnerová, Natalia Rose Sullens, Miroslav Nemčic


19.6.2019 15:01

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?