Mesto Trnava

Zábradlie na Kukučínovej ulici môže ísť konečne preč

Pri rekonštrukcii Kukučínovej ulice v roku 2019 bolo podmienkou Okresného dopravného inšpektorátu v Trnave umiestnenie bezpečnostných zábradlí na štyroch križovatkách s bočnými uličkami (Pažitná, Lovecká, Školská a Jánošíkova). Mesto Trnava muselo túto povinnosť dodržať napriek námietkam voči ich efektivite – zábradlia boli prekážkou v plynulom pohybe po spoločnej cestičke pre chodcov a cyklistov popri hlavnej ceste.

Okresný dopravný inšpektorát na žiadosť mesta opätovne posúdil umiestnenie týchto bariér a vyhodnotil, že nie sú potrebné. Zábradlia sa v týchto dňoch odstraňujú a okrem nich sa aj vyvýšené obrubníky upravujú na bezbariérové.

S ohľadom na bezpečnosť chodcov a cyklistov, ktorí križujú výjazdy z bočných ulíc na Kukučínovu, samospráva na tieto miesta inštaluje dvojice spomaľovacích vankúšov. Oproti klasickým spomaľovačom sú praktickejšie a menej hlučné.


Zábradlie bránilo v plynulom prechode a prejazde po cestičke pre chodcov a cyklistov pozdĺž Kukučínovej ulice (foto: maps.google.com)


Nahradil ho bezbariérový obrubník a čoskoro pribudnú aj špeciálne spomaľovacie vankúše.


Takýmto spôsobom sú riešené všetky štyri križovatky bočných uličiek s Kukučínovou.

22.6.2022 16:11

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová