Mesto Trnava

Začala sa kompletná rekonštrukcia Mikovíniho ulice, opravený bude aj most cez Trnávku

Rozbitá cesta na Mikovíniho ulici bude už čoskoro minulosťou. Trnavská samospráva investuje viac než milión eur do rekonštrukcie miestnej komunikácie a mosta, ktorý vedie cez vodný tok Trnávka. Kvôli vyššej finančnej náročnosti je táto akcia financovaná cez úver.

Práce na obnove úseku od križovatky Zelenečskej s Gen. Goliana až po Priemyselnú ulicu sa budú realizovať v dvoch etapách. Prvá z nich sa už začala – 310 metrov dlhá časť od Priemyselnej po most cez Trnávku bude do konca januára 2019 fungovať v jednosmernej premávke riadenej svetelnou signalizáciou.


Práce na prvej etape sú v plnom prúde.

Druhá etapa sa začne vo februári 2019 a bude zahŕňať rekonštrukciu mosta a vybudovanie dažďovej kanalizácie pre odvedenie zrážkových vôd. Táto fáza si vyžiada úplnú uzáveru mosta, ktorý dostane nový mostný zvršok, vybudujú sa záchytné zariadenia a odvodnenie. Uskutoční sa tiež sanácia nosnej konštrukcie mosta i jeho spodnej stavby vrátane spevnenia svahov pod mostom. Predpokladaný termín ukončenia prác je máj 2019, konkrétny dátum bude závisieť na klimatických podmienkach.


Most cez Trnávku sa dočká obnovy na začiatku budúceho roka

S cieľom zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy na Mikovíniho sa počas kompletnej obnovy vymení celá konštrukcia vozovky, opravia sa priľahlé chodníky, vjazdy na susedné pozemky priemyselných prevádzok a pribudne i cyklochodník.
V zhruba 160-metrovom úseku medzi mostom a križovatkou s Priemyselnou dôjde k premiestneniu a doplneniu existujúceho verejného osvetlenia, doplní sa aj osvetlenie priechodov pre chodcov pri moste a pri križovatke. V rámci rekonštrukcie tejto oblasti budú dosadené nové stromy, ktoré rešpektujú priestorové a funkčné podmienky prostredia, a dva druhy krov, ktoré vyplnia ostrovčeky zelene.


Premávka v časti od mosta po Priemyselnú funguje v jednom smere.

Foto: Veronika Majtánová

25.10.2018 12:18

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?