Mesto Trnava

Začala sa výstavba cyklochodníka, ktorý spojí Zelenečskú s Námestím SNP

Pred nemocnicou na Ulici Andreja Žarnova v týchto dňoch realizuje Mesto Trnava prvú fázu stavebných prác na dôležitej súčasti jedného z najvýznamnejších cyklistických ťahov. Napojením na cyklochodník na Zelenečskej tak čoskoro dôjde k bezpečnému a úplnému prepojeniu Linčianskej s centrom aj pre cyklistov. Pristúpiť k úpravám terénu sme mohli po viac ako troch rokoch od dokončenia projektovej dokumentácie a po vyriešení sporov s dotknutými stranami.
 
Stavbári aktuálne vykonávajú práce frézovania, búracie práce a odvážajú prebytočný materiál. Následne dôjde k úprave podložia a k realizácii spevnených plôch s osadením obrubníkov. Po následnej pokládke vrchných vrstiev a realizácii trvalého dopravného značenia ukončia výstavbu sadovými úpravami.
 
 
Ak budú práce postupovať hladko a podľa plánu, bude cyklochodník k dispozícii všetkým cyklistom už v polovici októbra.
Celková dĺžka trasy je 838,6 metrov so základnou šírkou 2,5 metra. Základným povrchom je asfaltový betón červenej farby na väčšine dĺžky. V kritických miestach nebudú chýbať piktogramy s podfarbením a riešenie priechodov pre chodcov aj cyklistov.
 
Cyklotrasa sa začína v priestore okružnej križovatky Tamaškovičova, Zelenečská, Dohnányho a pokračuje po pravej strane cesty. Ďalej prechádza ulicou Andreja Žarnova pred areálom Fakultnej nemocnice Trnava, cez križovatku s Kollárovou ulicou a pokračuje smerom na Námestie SNP, kde sa cyklotrasa končí na existujúcom priechode pre chodcov. 
 
Doprava na priľahlých komunikáciách počas výstavby by podľa projektovej dokumentácie mala byť obmedzovaná do najmenšej možnej miery. Preto bude prenosným dopravným značením (ide najmä o zúženie vozovky a prácu na ceste) obmedzený pohyb automobilov a chodcov vždy len na ucelených úsekoch stavby. Jednotlivé úseky siedmych etáp sa vytypovali tak, aby v čo najmenšej miere zasahovali do premávky na miestnych komunikáciách.
 
 
 
foto: Veronika Majtánová

13.7.2022 9:48

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová