Mesto Trnava

Začali sme participatívne plánovať úpravu dvora na sídlisku Na hlinách

Participatívne plánovanie predstavuje príležitosť pre občanov vyjadriť svoje názory, potreby a nápady priamo predstaviteľom samosprávy a podieľať sa na zmenách v našom meste. Mesto Trnava organizuje verejné stretnutia určené pre všetkých, ktorí chcú prispieť svojimi návrhy k úpravám verejných priestorov. Po mnohých projektoch, ktoré sme za posledný rok týmto spôsobom rozbehli, začíname s ďalším, tento raz zameraným na revitalizáciu dvor na sídlisku Na hlinách. Naše pozvanie na verejné stretnutie priamo v priestore detského ihriska prijala v pondelok 25. septembra 2017 tridsiatka obyvateľov tejto lokality.

Z diskusie vyplynulo, že domáci ako najväčšie negatívum pociťujú nedostatok parkovacích miest, vandalizmus a znečisťovanie prostredia odpadkami, rozbitými fľašami a dokonca striekačkami. Okrem narkomanov a bezdomovcov sa tu vyskytuje aj mládež, ktorá narúša pokoj na sídlisku a v prípade zásahu mestskej polície sa skryje a následne opäť vráti.
Medzi ďalšie problémy v tejto lokalite patria chodníky v zlom stave, kanalizácia, ktorá počas dažďa nestíha odvádzať vodu, ale aj nepriehľadnosť priestoru z dôvodu vizuálnych bariér ako ploty či autá. Na sídlisku žije mnoho ľudí, no navzájom sa nepoznajú a anonymita tiež prispieva k tomu, že sa o priestor nikto nestará a dvor postupne chátra.

Detské ihrisko na dvore využívajú deti približne do šiestej večer, v lete i do ôsmej, potom ho obsadia hlučné skupinky, ktoré ho nezriedka poškodzujú. Existujúce prvky a mobiliár potrebujú opravu. Úplne tu absentujú smetné koše. Osvetlenie je nedostatočné, jednak chýba (pri vstupe do priestoru, na ihrisku) a zároveň je mnoho stĺpov verejného osvetlenia zničených.
Prítomné mamičky vyjadrili nespokojnosť so štrkovými a pieskovými dopadovými plochami, pretože priťahujú zvieratá, ktoré ich znečisťujú. Okrem toho im chýba oplotenie herných prvkov pre deti. Inšpekcia v lete uzavrela niektoré detské prvky, no ihrisko by malo byť opravené a deťom znova prístupné už čoskoro, keďže už prebehlo verejné obstarávanie na firmu, ktorá ho má zrenovovať.

Po všeobecnej diskusii sa účastníci stretnutia rozdelili do pracovných skupín, ktoré riešili konkrétne návrhy a predstavy obyvateľov tejto časti mesta.

Skupiny sa zhodli vo viacerých témach, napr. potrebe prvkov pre mládež, dospelých i seniorov (cvičebné prvky či posilňovanie namiesto lezeckej steny, ktorá je teraz inšpekciou uzavretá).

Podľa rezidentov je priestor zanedbaný a trpí útokmi vandalov viac než iné lokality. Chýba mu dostatočná údržba mobiliáru, osvetlenia a spevnených povrchov. Sieť chodníkov obyvateľom vyhovuje, ich aktuálny stav však nie. Žiadajú komplexnú výmenu povrchov chodníkov, opravu mobiliáru, doplnenie lavičiek odolných voči vandalom a odpadkových košov. Zaznela aj výhrada voči nezodpovedným psíčkarom, ktorí po svojich miláčikoch nezbierajú exkrementy, čomu by možno pomohli voľne dostupné vrecúška pre psov. 

Tamojší obyvatelia oceňujú, že je v priestore dostatok zelene a považujú tento dvor za najlepší na sídlisku Na hlinách. Ak by to bolo možné, želali by si doplniť stromy a zeleň. Svah na SV strane je využívaný na sánkovanie, preto by bolo dobré ponechať časť trávnatej plochy pred ním bez prekážok.

Jeden z prítomných občanov na stretnutí presadzoval návrh zmeniť ihrisko na parkovisko, s čím však ostatní rezidenti nesúhlasili. Zachovanie ihriska na tomto mieste zaručuje aj územný plán mesta, v ktorom je zeleň vo dvore chránená a ktorý tu umožňuje umiestniť športové a oddychové prvky, detské ihriská a zeleň, no nie parkovisko.

Rekonštrukciu ihriska si jednotlivé skupiny predstavovali rôzne. Niektoré boli za zmenu povrchu za menej hlučný (napr. EPDM povrch) a zachovanie multifunkčnosti s využitím na športy ako basketbal, futbal či tenis. Jedna skupina navrhla premenu ihriska na park, výmenu asfaltu za trávnik a doplnenie výsadby, stromov a lavičiek. Zhodli sa však, že súčasný stav si žiada zmenu a tiež oplotenie a uzamknutie vo večerných hodinách. Okrem toho by tu boli vhodné gumené dopadové plochy, prvky pre deti rôznych vekových kategórií, obzvlášť vo veku od 3 do 8 rokov.

Na stretnutí odzneli aj nápadité návrhy ako napríklad gril či vodný prvok pre deti, no ako sa obyvatelia v diskusii zhodli, nemali by v priestore kvôli vandalom šancu. Názory na to, či pomohli častejšie policajné hliadky, prípadne kamerový systém, sa rôznili. Ruka v ruke s premenou priestoru je však určite potrebné riešiť aj sociálne problémy v tejto časti  – mládež, ktorá tu trávi čas popíjaním a ničením priestoru, bezdomovectvo a narkomániu. V neposlednom rade by tejto lokalite prospelo posilnenie medziľudských a susedských vzťahov, ktoré by pomohli prostredie pozdvihnúť a udržiavať.

Občania, ktorí majú záujem pridať svoj názor ohľadne pripravovanej obnovy dvora na tomto sídlisku, môžu vyplniť online dotazník. Ten bol vo štvrtok 28. septembra distribuovaný aj v papierovej forme do schránok tamojších obyvateľov. Termín odovzdania dotazníkov je nedeľa 15. októbra, zberná schránka je umiestnená v reštaurácii Venezia v čase otváracích hodín.

Lokalita

GPS:
N 48.38822568436969 / E 17.593097987341253

28.9.2017 15:27

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová