Mesto Trnava

Začína sa distribúcia rozhodnutí na daň z nehnuteľností a daň za psa

Mestský úrad v Trnave informuje občanov, že v druhej polovici júna 2016 začína s doručovaním rozhodnutí na daň z nehnuteľností a na daň za psa za rok 2016. Doručovatelia mesta budú dokumenty distribuovať v pracovných dňoch aj počas víkendov po 17. hodine.

V rozhodnutí bude uvedená výška vyrubenej dane, splatnosť i spôsob platenia dane. Pokiaľ bola daň na rok 2016 uhradená pred prevzatím rozhodnutia  v takej výške, ako je uvedená v rozhodnutí, rozhodnutie slúži ako doklad o vyrubení dane. Poštová poukážka bude zasielaná iba na požiadanie.

V tejto súvislosti by sme radi pripomenuli, že všetky platby pre mestský úrad môžete zrealizovať prostredníctvom Internet Bankingu, pričom neplatíte žiadne poplatky navyše.

16.6.2016 15:04

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?