Mesto Trnava

Začína sa rekonštrukcia chodníka na Paulínskej, o dva mesiace už budeme chodiť po novej dlažbe

Dopraskaný asfalt a reliéfne obrazce vytvorené na chodníku na Paulínskej ulici mnohými opravami, časom, vodou a mrazom, už čoskoro odídu do zabudnutia. Mestská samospráva začne v stredu 10. apríla kompletnú rekonštrukciu chodníka na pravej strane ulice od obchodného domu Jednoty až po budovu banky na ulici Dolné Bašty. Namiesto asfaltu, ktorý neprepúšťa dažďovú vodu do podložia, na slnku sa rýchlo prehrieva a zvyšuje teplotu ovzdušia nielen cez deň, ale aj v noci, dostane chodník nový, ekologicky priaznivejší povrch zo zámkovej dlažby, podobne ako to je už na iných miestach v centrálnej mestskej zóne.
Práce sa budú uskutočňovať v etapách, počas ktorých nebude možné využívať priľahlé parkovacie miesta, aby autá nebránili prístupu stavebných mechanizmov. Rekonštrukcia by mala byť ukončená do 30. júna.
Mesto Trnava sa ospravedlňuje vodičom aj chodcom za dočasne zhoršené podmienky, prosí všetkých o zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní Paulínskou ulicou počas stavby, a ďakuje občanom za rešpektovanie dopravného značenia, toleranciu a porozumenie.


 

 

8.4.2019 19:12

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?