Mesto Trnava

Zápisy budúcich prváčikov do základných škôl sa uskutočnia 13. a 14. apríla, na povinné predprimárne vzdelávanie budú v máji

Blíži sa deň, keď opäť mnohé trnavské deti urobia prvý krok na ceste ku vzdelaniu. Zápis budúcich školákov do 1. ročníka základných škôl sa uskutoční vo štvrtok 13. a piatok 14. apríla 2023 od 10.00 do 18.00 h. Na zápis musia prísť rodičia spolu s dieťaťom.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 577 o určení školských obvodov základných škôl a spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnavy by mali rodičia prihlásiť svoje deti do škôl v obvode podľa trvalého bydliska a ich riaditelia sú povinní tieto deti prednostne prijať. Do školy mimo školského obvodu podľa trvalého bydliska môžu byť deti zapísané len so súhlasom riaditeľov týchto škôl.
Informácie o uliciach, ktoré patria do školských obvodov jednotlivých základných škôl, sú súčasťou uvedeného VZN. Podrobné kontaktné informácie o základných a materských školách nájdete na adrese https://www.trnava.sk/sk/clanok/zakladne-skoly-zakladne-umelecke-skoly-a-cvc.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materských školách treba podať od 1. do 31. mája. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta roku 2023, je predprimárne vzdelávanie povinné. Aj tu v zmysle VZN 577 platí, že dieťa má byť prihlásené na povinné predprimárne vzdelávanie do materskej školy podľa trvalého bydliska. Len v prípade, keď dieťa už navštevuje inú materskú školu, pokračuje tam aj v povinnom predprimárnom vzdelávaní.
Žiadosť môžete podať aj elektronicky. Ale ak chcete svojmu dieťaťu ukázať škôlku, do ktorej má chodiť, prezenčný spôsob prihlásenia sa bude uskutočňovať v utorok 2. a v stredu 3. mája 2023 od 6.30 do 14.30 h, vo štvrtok 4. a piatok 5. mája od 10.00 do 17.00 h.
Podrobné informácie o podávaní žiadostí budú zverejnené na webe každej materskej školy.

Ilustračný obrázok: Pixabay

15.3.2023 14:04

Komentárov: 0