Mesto Trnava

Zápisy detí do materských škôl sa budú uskutočňovať v prvej polovici marca

Zápisy detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnavy sa budú uskutočňovať vo všetkých materských školách od 3. do 15. marca 2014 denne od 7.00 do 16.00 h. Deti budú prijímané do materských škôl na základe písomnej žiadosti rodičov, resp. zákonného zástupcu, a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy budú zverejnené na budove školy. Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa dostanú rodičia v materskej škole.

1.3.2014

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?