Mesto Trnava

Zariadenie pre seniorov po zlepšení epidemiologickej situácie opäť prijíma klientov

Vedenie Zariadenia pre seniorov na Terézie Vansovej 5 v Trnave oznamuje, že po zmiernení protipandemických opatrení a zlepšení situácie spojenej s ochorením  COVID-19 opäť prijíma nových klientov.
Bližšie informácie záujemcom poskytne referát starostlivosti o seniorov odboru sociálneho na mestskom úrade na Trhovej 3 (t. č. 033/32 36 167, e-mail: ivana.slavikova@trnava.sk).


Ilustračné foto: pixabay.com

7.6.2021 9:11

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová