Mesto Trnava

Zasadnutie mestského zastupiteľstva bude v utorok 7. decembra online

V utorok 7. novembra o 13.00 h sa formou online uskutoční 18. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy.

Poslanci a poslankyne budú rokovať o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571.

Zastupiteľstvo sa bude zaoberať aj treťou aktualizáciou rozpočtu mesta Trnavy na rok 2021.

Prerokovaný bude aj návrh spolupráce medzi Mestom Trnava a Slovenským zväzom cyklistiky na projekte Národného cyklistického centra. 

Zaujímavým bodom bude i diskusia k strategickému dokumentu mesta, ktorým je Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021 2025, s výhľadom až do roku 2030.

Kompletný návrh programu rokovania je zverejnený v sekcii Úradné oznamy

Všetky materiály nájdete v sekcii Dokumenty MZ | Trnava

Zasadnutie je možné sledovať online na webstránke trnava.videostream.sk.

2.12.2021 11:20

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?