Mesto Trnava

Zástupcovia trnavských univerzít a primátor podpísali memorandum o spolupráci

Študenti trnavských vysokých škôl budú mať možnosť aktívnejšie sa zapájať do života v našom meste. Dnes na trnavskej radnici svojimi podpismi založili rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda Jozef Matúš, rektor Trnavskej univerzity v Trnave Marek Šmid, dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave Jozef Peterka a primátor Trnavy Peter Bročka poradný orgán primátora - Univerzitnú radu Mesta Trnavy.
Dnešný deň považujem za mimoriadne významný. Memorandum vnímame ako signál pre vzájomnú spoluprácu v prospech oboch strán a v konečnom dôsledku v prospech obyvateľov Trnavy aj širšieho regiónu,“ povedal na úvod rektor UCM Jozef Matúš. Na jeho slová nadviazal rektor TU Marek Šmid: „Podpísanie tohto memoranda je prirodzeným vyústením doterajšej spolupráce medzi univerzitnými subjektmi a mestom.“ Význam tejto udalosti podčiarkol aj dekan MTF STU Jozef Peterka: „Je veľmi pozitívne, že vznikol neutrálny orgán, ktorý bude spájajúcou reťazou medzi univerzitami a mestom. Chcem zaželať, aby bola Univerzitná rada mesta Trnavy úspešná a riešila naozaj tie problémy, ktoré študentov trápia.“
Univerzitná rada bude zložená z dvanástich členov, deviati z nich budú delegátmi troch trnavských univerzít (dvaja študenti a jeden pedagóg) a traja delegáti Mestského úradu v Trnave. Na čele Univerzitnej rady budú predseda, dvaja podpredsedovia a tajomník. Za predsedu môže byť volený iba delegovaný študent vysokej školy. Tajomníkom bude pracovník Mestského úradu v Trnave, ktorý bude zabezpečovať organizačné, technické a administratívne práce spojené s fungovaním Univerzitnej rady.

Foto: Elena Ursinyová

Lokalita

GPS:
N 48.376831847447555 / E 17.585609259771672

18.11.2015 12:59

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte

Kľúčové slová