Mesto Trnava

Záujemcovia majú možnosť uchádzať sa o zákazky samosprávy online prostredníctvom dynamických nákupných systémov

Dynamický nákupný systém (DNS) je elektronický proces určený na obstaranie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu definovaných v minimálnom rozsahu CPV slovníkom. Verejnému obstarávateľovi umožňuje mať k dispozícii osobitne veľký rozsah ponúk zaisťujúci optimálne používanie verejných financií prostredníctvom širokej súťaže v krátkom čase.

Mesto Trnava odporúča podnikateľom a iným hospodárskym subjektom, aby v prípade záujmu požiadali o účasť a zaradenie do DNS na webe uvo.gov, kde nájdu aj bližšie informácie o fungovaní celého procesu.

„Mesto Trnava víta čo najširšiu hospodársku súťaž a pripravuje dynamické nákupné systémy v súlade s aktuálnymi trendmi vo verejnom obstarávaní. Hospodárskym subjektom odporúčame, aby sa do DNS registrovali od počiatku, hoci je možné aj priebežné prihlasovanie,“ hovorí vedúci útvaru verejného obstarávania Mestského úradu v Trnave Peter Kubovič. „Ak sa hospodársky subjekt kvalifikuje do DNS, je na konkrétne zákazky vyzývaný už priamo systémom DNS a nemusí vyhľadávať informácie o opakovaných zákazkách,“ doplnil.

Trnavská samospráva aktuálne vyhlásila tri dynamické nákupné systémy, všetky sú zverejnené na portáli uvo.gov na profile verejného obstarávateľa:

Dynamický nákupný systém funguje online a je prístupný každému hospodárskemu subjektu, ktorý spĺňa podmienky účasti a bol zaradený do systému na uvo.gov. Jednoduchým spôsobom umožňuje nákup komodít, ktoré sú štandardizovateľné, nelíšia sa vo svojej funkčnosti a použiteľnosti (technických špecifikáciách), ale vo faktoroch ako cena, značka, sprievodné služby či iné dodatočné charakteristiky, a ponúka ich viacero hospodárskych subjektov.

DNS okrem toho umožňuje opakované zadávanie zákaziek bez nutnosti opätovnej kvalifikácie hospodárskych subjektov, čo pomáha odstraňovať administratívnu záťaž vo verejnom obstarávaní na oboch stranách predkontraktačného vzťahu.

Výhody dynamického nákupného systému v skratke:  

  • odstránenie administratívnej záťaže,
  • priestorová a časová flexibilita,
  • skvalitnenie (profesionalizácia) obchodného procesu a vzťahu,
  • posilnenie hospodárskej súťaže.

26.7.2019 14:36

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?