Mesto Trnava

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k obnove vnútroblokov na Tehelnej

Trnavská samospráva plánuje obnovu vnútroblokov na Tehelnej ulici. V rámci participatívneho plánovania sa do návrhovej fázy mohla zapojiť aj verejnosť. Online dotazník bol zverejnený na webe mesta od 24. februára do 8. marca 2020. Dotazník vyplnilo 235 respondentov.

Prieskum verejnej mienky ukázal, že obyvatelia veľa a radi využívajú detské ihriská vo vnútroblokoch, ich kvalitná rekonštrukcia a doplnenie sú pre nich preto veľmi dôležité. Športové ihriská využívajú takmer všetky generácie obyvateľov. Dôležitými aspektami ich kvality sú upravený povrch a multifunkčnosť. Medzi najčastejšie spomínané športy patria basketbal, futbal a tenis, bolo by teda dobre prispôsobiť multifunkčné ihriská týmto športom.

Obyvateľom sa nepáči, že sa do vnútroblokov chodia venčiť psy, po ktorých ostáva neporiadok. Mnohí navrhujú osadenie dostatočného množstva košov s vreckami na psie výkaly, ak nie úplný zákaz venčenia psov vo vnútroblokoch.

Ako vo veľa iných pomerne uzatvorených vnútroblokoch, aj tu majú obyvatelia problém s dodržiavaním nočného kľudu a netolerantným správaním niektorých spoluobčanov. V tomto kontexte sa niektorí obávajú osádzania lavičiek a tvorby priestorov na stretávanie.

Obyvatelia tiež upozorňujú na to, že vo vnútroblokoch sa veľmi dobre šíri ozvena. Boli by radi, aby sa tento fakt zohľadnil pri plánovaní aktivít, niektorí sú kvôli tomu aj proti obnovovaniu športových ihrísk.

Vo vnútroblokoch tiež treba doplniť osvetlenie. Zároveň si ale obyvatelia pýtajú vytvorenie miest na posedenie a stretávanie vo vnútroblokoch, aj na uliciach pred bytovými domami. Chýbajú im hlavne lavičky, ale sú spomínané aj piknikové stoly, prípadne altánky.

Obyvatelia si tiež cenia pokojný a oddychový charakter vnútroblokov, ktorý by radi zachovali. Zeleň si vo vnútroblokoch obyvatelia vážia, radi by ju ponechali a zveľadili. Pravidelná a kvalitná údržba zo strany mesta je pre nich tiež dôležitá.

V letných mesiacoch vo vnútroblokoch chýba tieň. Obyvatelia by uvítali stromy aj tieniace prvky, veľa z nich si však tiež cení možnosť kontrolovať deti z okien bytov pri hre, čo by malo byť pri umiestňovaní tieniacich prvkov zohľadnené.

Začiatkom roka 2021 plánuje Mesto Trnava vypracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti o finančný grant. Pokiaľ pôjde všetko podľa plánu, vnútrobloky by sa mohli začať revitalizovať v roku 2022.

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky
(dokument na stiahnutie vo formáte PDF)

23.7.2020 15:45

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová