Mesto Trnava

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky ohľadne úpravy dvora na sídlisku Na hlinách

V rámci plánovanej úpravy dvora na sídlisku Na hlinách máme za sebou verejné stretnutie s obyvateľmi tejto lokality i zber dotazníkov. Tie boli občanom distribuované v tlačenej forme priamo do bytových domov a taktiež boli k dispozícii online v elektronickej podobe.

Na základe zozbieranej spätnej väzby pripravil odbor územného rozvoja a koncepcií záverečnú správu, ktorú si môžete stiahnuť ako PDF dokument. Nasledovať bude spracovanie zadania k verejnému obstarávaniu projektanta, pričom v prípade hladkého priebehu všetkých nevyhnutných zákonných procesov by mohol byť projekt zrealizovaný najneskôr do roku 2019. Prechádzať tomu bude ešte jedno verejné stretnutie s architektom vo fáze rozpracovaného projektu.

Lokalita

GPS:
N 48.388624671833696 / E 17.595050635504094

10.11.2017 8:16

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová