Mesto Trnava

Zazelenenie lávky na Starohájskej sa začína, práce majú byť do novembra ukončené

Dlho očakávaná realizácia projektu zazelenania lávky na Starohájskej ulici v Trnave sa začína. Zmluva s dodávateľom prác je podpísaná, odovzdanie staveniska sa uskutočnilo v utorok 6. augusta 2019. Výstavba konštrukcií a výsadba zelene majú byť hotové do začiatku novembra, nová zeleň by mala už na budúcu jar plniť svoju estetickú aj klimatickú úlohu. Mestská samospráva získala na tento účel finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 421 914,02 eur. Celková predpokladaná suma na realizáciu projektu je 475 056 eur, rozdiel bude uhradený z rozpočtu mesta.

Betónové premostenie spájajúce historické centrum mesta so sídliskom Hlboká sa extrémne prehrievalo už v čase svojho vzniku v roku 1987. Pretože klíma v meste sa z roka na rok zhoršuje a lávka je stále najvyužívanejšou spojnicou, po ktorej prejdú denne tisícky ľudí, mestská samospráva ju už v roku 2015 vytipovala ako jeden z prvých priestorov, kde sa uskutočnia úpravy na zmiernenie prehrievania v letných mesiacoch, zlepšenie hospodárenia s dažďovou vodou, ochranu pred exhalátmi a hlukom automobilovej dopravy. Aj keď v tejto lokalite mesto vysadilo množstvo stromov, situácia na lávke sa týmto spôsobom zlepšiť nemohla. Jediným riešením na dosiahnutie cieľa bolo využitie zelene v kontajneroch a výsadba popínavých rastlín, ktoré dokážu pokryť betón, vyrásť do výšky lávky a zatieniť aj priestory pod pergolami.
Jedným zo základných predpokladov na uskutočnenie tohto plánu bol dobrý technický stav premostenia. Pri jeho kontrole však boli zistené poruchy spôsobené dlhoročným zatekaním do nosných konštrukcií, koróziou a zvetrávaním betónu. Musela sa najprv uskutočniť rozsiahla rekonštrukcia lávky, ktorá si vyžiadala z mestského rozpočtu 250 000 eur a oddialila aj možný začiatok realizácie projektu. 
V týchto dňoch už však bude dodávateľ prác zameriavať inžinierske siete a pripravovať miesta na upevnenie tieniacich konštrukcií. Priechod cez lávku ostane zachovaný, práce si vyžiadajú len čiastočné obmedzenia, ktoré budú vyznačené obvyklým spôsobom.
Na lávke pribudnú zátišia s lavičkami, ktoré majú postupne zatieniť popínavky. Aby to bolo čím skôr, voľba padla na pohánkovec čínsky, ktorý dokáže narásť za štyri roky do výšky 12 metrov, dobre znáša sucho aj znečistené ovzdušie a na jar ho zdobia veľké strapce bielych kvetov. Betónové pilóty lávky má obrásť pavinič päťlistý, ktorého lístie sa na jeseň sfarbuje do teplých odtieňov červenej. Efekt bude nielen estetický, ale aj klimatický. Keď popínavky pokryjú celú konštrukciu, vytvoria 1 600 m2 vertikálnej zelene, ktorá dokáže znížiť teplotu ovzdušia až o päť stupňov Celzia, tlmiť hluk a zachytávať prachové mikročastice.
Do nádob na lávke majú byť vysadené viackmenné javory a na bielo kvitnúce muchovníky. Podsadené budú kvitnúcimi kríkmi, trvalkami a okrasnými trávami. Na jar tam zakvitnú cibuľoviny, v lete budú dominovať ruže a ľubovníky, zimu skrášlia zimozeleň väčšia a jazmín nahokvetý. Ďalšie popínavé rastliny budú vysadené do dvoch nádob pri stene polikliniky.
Trávnaté plochy pod lávkou budú revitalizované a upravené tak, aby absorbovali dažďovú vodu stekajúcu z chodníkov. Pozdĺž Starohájskej pribudne šesť odrastených briez, vzniknú tu aj záhony s bohatými trvalkovými výsadbami.

6.8.2019 19:08

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?