Mesto Trnava

Zber orezov na Vozovke sa tento víkend zopakuje

Mestské služby mesta Trnava oznamujú verejnosti, že v sobotu 23. októbra 2021 sa zopakuje zber orezov z rodinných domov na Vozovke (v časti Vajslovej doliny od Vozovky po Trnávku na B. S. Timravy, Kollárovej a Športovej).

V sobotu 23. októbra sa budú konáry a orezy zbierať aj na Kopánke I. a II., Vodárni a Zátvore (v zóne ohraničenej Bučianskou, Rybníkovou a Šrobárovou vrátane týchto ulíc).

V deň zberu je potrebné, aby obyvatelia vyložili konáre, resp. orezy zo stromov pred rodinný dom do 7.00 h a bezprostredne po ich zbere upravili znečistené verejné priestranstvo do pôvodného stavu.

Tráva, lístie a iné zvyšky rastlín zo záhonov sa v tomto termíne nezbierajú.

20.10.2021 15:38

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?