Mesto Trnava

Združenie STORM hľadá nových spolupracovníkov

Združenie STORM, ktoré pracuje s drogovo závislými, už viac ako desať rokov zasahuje priamo v uliciach nášho mesta. Prispieva tak k ochrane verejného zdravia. Momentálne hľadá do svojho tímu flexibilných kolegov starších ako 21 rokov, ktorí by chceli pracovať v sociálnej oblasti.

Združenie STORM pôsobí v Nitre, Seredi a Trnave. Jeho náplňou je pomoc rizikovým skupinám obyvateľstva prostredníctvom odbornej sociálnej práce – opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Služby združenia pomáhajú klientom vrátiť sa späť do bežného života. Taktiež sa jeho členovia a spolupracovníci snažia o to, aby sa ich klienti nesprávali rizikovo voči sebe, ale aj voči nám všetkým. Napríklad tým, že ich motivujú k tomu, aby im odovzdávali použité ihly a neodhadzovali ich po meste. Takto sa minimalizuje riziko nakazenia sa krvou a pohlavne prenosnými ochoreniami medzi klientmi, ale aj medzi ostatnými obyvateľmi mesta. Od svojich klientov vyberú ročne viac ako 6 000 striekačiek, ktorými by inak ohrozovali zdravie ostatných obyvateľov.

Klienti združenia sú hlavne užívatelia drog a osoby pracujúce v sexbiznise. Sú na nich rôznorodé stereotypné pohľady, no základom je, že sú to stále ľudia, ktorí si zaslúžia pozornosť a ponuku podpory a pomoci. Pracovníci Združenia STORM sa im snažia pomáhať do takej miery, aby chránili seba, ale aj svoje okolie. Veď k nežiaducemu prenosu ochorení (vírusu HIV alebo žltačky) môže prispieť aj náhodne pohodená injekčná striekačka. Práve pracovníci Združenia STORM pomáhajú pri čistení nášho mesta od ihiel, sú vyškolení na bezpečnú manipuláciu s týmto materiálom pri jeho odstraňovaní. Veru, nejeden Trnavčan už využil telefónne číslo Združenia STORM 0905 943 229 s otázkou, čo robiť, keď nájdem voľne pohodenú ihlu, alebo požiadal o pomoc a poradenstvo v témach ako užívanie drog, experimentovanie s drogami alebo pri zažívaní násilia.

Ako hovorí Pavol Ščasný z tohto združenia: „O naše služby je veľký záujem. Máme klientov, ktorí k nám s prestávkami chodia desať rokov, ale každý rok pribúdajú aj noví. Hlavným dôvodom, prečo to tak je, je náš nehodnotiaci prístup, úprimné počúvanie, ale aj naše odborné poradenstvo. Poradenstvo, ktoré zo subjektívnych (napr. strach týkajúci sa stereotypného vnímania úradníkov) alebo z objektívnych dôvodov nemôžu využívať inde (nemajú potrebné doklady). Dá sa povedať, že sme mostom medzi ulicou a ostatnými poskytovateľmi sociálnych služieb. Naši klienti sú bežní ľudia, ktorí sa väčšinou z vlastného rozhodnutia rozhodli experimentovať s drogami a následne do toho spadli. Sú to ženy aj muži rôzneho veku. Pamätám si, že k nám prišiel študent vysokej školy, ale aj starší človek, ktorý začal drogy užívať až v dôchodkovom veku. Naše poradenstvo poskytujeme bez rozdielu pohlavia a veku všetkým, ktorí ho potrebujú. Najnovšie sú našimi klientkami aj ženy zažívajúce fyzické a/alebo psychické násilie, ktoré je na nich páchané najčastejšie blízkou osobou (manžel, partner), ktorí užíva legálne (alkohol) alebo ilegálne drogy. Klientom poskytujeme pomoc a podporu v rôznych oblastiach ich života. Napr. im pomáhame s vybavením dokladov, nástupom na psychiatrickú liečbu alebo do resocializačných centier s dlhodobým pobytom. Taktiež im ponúkame ošetrenie alebo testovanie na rôzne choroby, a prostredníctvom nášho právnika aj právne poradenstvo.“

Ak patríte k tým, čo by mali záujem pomáhať ľuďom v takýchto ťažkých životných situáciách alebo prispieť k bezpečnosti života v meste Trnava, pošlite svoj životopis a motivačný list na zdruzenie.storm@gmail.com, a to do 31. marca 2019.


 

25.3.2019 14:25

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?