Mesto Trnava

Zelený kríček si zaslúži nový atraktívny vzhľad, aj dnes tadiaľ mnohí návštevníci po prvý raz vstupujú do historickej Trnavy

Rekonštrukcia Zeleného kríčka sa začína. Mestská samospráva touto investičnou akciou obnoví ďalšiu časť hlavnej severo-južnej osi mesta, ktorá odtiaľ vedie po Štefánikovej, už obnovenej Hlavnej a cez Námestie SNP, ktoré sa tiež dočká obnovy, revitalizovaný parčík pri evanjelickom dome a lávku pre peších až po železničnú stanicu. Cieľom a snahou mestskej samosprávy je zatraktívnenie tejto trasy pre Trnavčanov a návštevníkov mesta v súlade s hodnotami trnavskej Mestskej pamiatkovej rezervácie.

Zelený kríček doteraz takmer ničím nepripomínal fakt, že ide o územie v jej ochrannom pásme. Viac ho charakterizujú zastávky autobusovej dopravy do okolitých obcí a miest, rušná doprava a vzhľad zanedbanej okrajovej štvrte menšieho mesta. Zdá sa, akoby tam zastal čas. Zrejme aj preto si manželia architekti Bocánovci vybrali rekonštrukciu Zeleného kríčka ako tému v rámci akcie Mestské zásahy, organizovanej mestom.
„Ich návrh sa mestu natoľko zapáčil, že odbor územného rozvoja a koncepcií mestského úradu odporučil primátorovi, aby sa v ňom pokračovalo. Bocánovci sa zúčastnili neskôr aj obchodnej súťaže na projektovú dokumentáciu, v ktorej zvíťazil iný kolektív. Podmienkou zo strany mesta však bolo dodržanie pôvodného konceptu návrhu. Preto, a aj z dôvodu zachovania autorských práv, oslovil vybratý projektant na spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie autorov a dohodol s nimi spoluprácu, ktorá má veľmi dobrý výsledok,“ povedal vedúci úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie na odbore územného rozvoja a koncepcií Peter Purdeš. Súčasne pripomenul, že v rámci obnovy severo-južnej osi mesta je už hotová aj kompletná projektová dokumentácia na obnovu Námestia SNP a pripravuje sa verejná architektonická súťaž na obnovu Štefánikovej ulice.
Zrekonštruovaný bude približne 254 metrov dlhý úsek od riečky Trnávky po križovatku ulíc Rybníkovej, Štefánikovej a Šrobárovej. Vzhľadom na vysoké dopravné zaťaženie úseku sa uskutoční kompletná výmena konštrukcie vozovky, priľahlých chodníkov a spevnených plôch vrátane úpravy podložia. Nové budú aj autobusové zastávky oddeľované ostrovčekmi zelene s lavičkami. Pribudne nový cyklistický chodník s lávkou cez Trnávku. Priestor pre chodcov povedie novo vysadenou zeleňou s vyše štyridsiatimi odrastenými stromami, trvalkami a fontánami, nové budú aj priechody pre chodcov s bezbariérovou úpravou a verejné osvetlenie.
Jestvujúce predajné stánky budú nahradené centrálnym objektom, ktorý by mal spájať funkciu komerčného priestoru aj verejných WC. Plocha strechy môže slúžiť ako vyhliadková terasa otvorená smerom k parku.
Nové možnosti sa otvoria pred Galériou Jána Koniarka, kde vznikne atraktívny priestor s fontánou a sedením, umožňujúci prezentácie akcií galérie aj za hranicou jej oploteného areálu, napríklad na letné kreatívne dielne pre deti, prípadne výstavy začínajúcich umelcov, land art alebo už známe trnavské fotoparky – súťažné prehliadky fotografií pod holým nebom.
Zelený kríček si nový atraktívny vzhľad a príjemné začlenenie do života mesta určite zaslúži: „Je to miesto kontrastov. Živý ruch v dotyku s tým najcennejším, čo v Trnave máme, s historickým jadrom, hranica medzi niekdajším životom v meste za hradbami a vonkajším priestorom. Tak ako kedysi, aj dnes mnohí návštevníci práve tu po prvý raz vstúpia na pôdu nášho slobodného kráľovského mesta,“ dodal Peter Purdeš.

Pri pohľade zhora je jasné, že ide o priestor s rušnou dopravou. Rekonštrukcia chce zeleňou zjemniť jej vplyv, aby bol Zelený kríček príjemnejším miestom pre cestujúcich aj pre chodcov.
Pri pohľade zhora je jasné, že ide o priestor s rušnou dopravou. Rekonštrukcia chce zeleňou zjemniť jej vplyv, aby bol Zelený kríček príjemnejším miestom pre cestujúcich aj pre chodcov.

Prechádzka cez zrekonštruovaný zerlený kríček
Príjemná prechádzka sa už po rekonštrukcii Zeleného kríčka nemusí skončiť pred križovatkou s Hospodárskou ulicou, ale môže pokračovať z promenády až do historického centra. Verejná architektonická súťaž na obnovu Štefánikovej ulice sa už pripravuje.


Malé predajné stánky na novom Zelenom kríčku už nebudú. Funkciu komerčného priestoru vrátane verejných WC bude plniť jeden objekt.

Pod takýmto prístreškom s lavičkou bude aj čakanie na autobus príjemnejšie
Aj čakanie na autobus bude v takomto prostredí príjemnejšie.

Pred Galériou Jána Koniarka vznikne priestor, ktorý umožní rozšírenie akcií galérie za jej oplotenie alebo konanie rôznych malých prezentačných kreatívnych podujatí
Pred Galériou Jána Koniarka vznikne priestor, ktorý umožní prezentáciu výstavných a iných podujatí galérie aj za hranicou oplotenia jej areálu alebo sa môže stať miestom iných kreatívnych aktivít.

 


 

6.5.2021 17:37

Komentárov: 0