Mesto Trnava

Žiaci základnej školy na Maxima Gorkého sa učia s micro:bitmi

Programovanie môže byť zábava. Vyskúšali si to aj žiaci a žiačky základnej školy na Ulici Maxima Gorkého v rámci projektu Učíme sa s micro:bitmi. Zoznámili sa s BBC micro:bitmi – programovateľnými minipočítačmi, vďaka ktorým sa dá interaktívnou a zrozumiteľnou formou naučiť základy programovania a zároveň tvoriť a experimentovať.

Micro:bity sú jednoduché a pre žiakov aj pre učiteľov a stávajú sa obľúbenou pomôckou na hodinách informatiky. Micro:bit obsahuje displej, tlačidlá, senzor pohybu, naklonenia, teploty a svetelnosti. Najlepšie na ňom je však možnosť pripájať ďalšie senzory a aktory - LED pásiky, reproduktory, motorčeky, čerpadlá, senzory pohybu, atď. Využiť sa tým pádom dá nielen na hodinách informatiky, ale aj na fyzike, v biológii (automatizovaný inkubátor), geografii (meteo stanica), či  chémii (meranie CO2).  

Digitálne zručnosti predstavujú dôležitú spôsobilosť pre život a prácu v 21. storočí, ktorá sa znásobuje najmä nárastom digitalizácie v bežnom aj pracovnom živote.  Žiakom na Slovensku, napriek tomu, že v pomerne veľkej miere využívajú IT technológie a internet, často chýba informatická gramotnosť a schopnosť riešiť problémy, zaostávajú v oblasti algoritmického a logického myslenia. ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého v Trnave sa preto rozhodla využiť príležitosť a rozvíjať kľúčové digitálne zručnosti svojich žiakov zaujímavou formou práve prostredníctvom programovania s micro:bitmi.  

V úvodnej fáze projektu škola zakúpila pre potreby vyučovania základné sady microbitov s príslušenstvom i programovateľné stavebnice a pedagógovia vyučujúci informatiku boli zaškolení na prácu smicro:bitmi. Po obnovení prezenčnej výučby si siedmaci a siedmačky, ktorí navštevujú základnú školu, vyskúšali programovanie s micro:bitmi v rámci Ochutnávky programovania s microbitmi v priestoroch mimoškolského klubu Budúcnosť INAK. Práca s micro:bitmi je dôležitou súčasťou vzdelávacieho kurikula programu Budúcnosť INAK. Práve prvé pozitívne skúsenosti účastníkov programu povzbudili vedenie školy k zapojeniu sa do grantového programu ENTER, aby si prácu s micro:bitmi mohlo vyskúšať čo najviac žiakov počas vyučovania.

Po úvodnej ochutnávke micro:bitov pokračovali žiaci 7. ročníkov s prácou s micro:bitmi na hodinách informatiky. V závere projektu predstavili svojim spolužiakom zo 6. - 9. ročníkov na hodinách fyziky formou rovesníckeho vyučovania praktické pokusy s využitím týchto zaujímavých pomôcok. Práve  praktické pokusy s využitím micro:bitov zožali medzi žiakmi najväčší úspech. V rámci projektu tiež škola využila možnosť prezenčných workshopov pre dve triedy siedmeho ročníka – Základy práce s micro:bitom – blokové programovanie, ktoré realizovala organizácia Aj ty v IT. Cieľom bolo ukázať pedagógom vzorovú hodinu práce s micro:bitmi a žiakom ukázať, že aj programovanie vie byť zábava.

Na otázku: Zmenil sa vďaka micro:bitom Tvoj vzťah/názor na programovanie? Žiak zapojený do projektu reagoval: „Určite, pretože mi to teraz pripadá oveľa ľahšie ako kedysi,". A ako hodnotia prácu s microbitmi učitelia? „Microbity som  použila už vo 4. ročníku, radosť detí bola veľká, práca bavila aj tých, ktorí sú v informatike slabší, “ odpovedala učiteľka informatiky. „Pozitívne hodnotím zapojenie školy do tohto projektu. Odporúčam pracovať s nimi v ďalších školských rokoch,“ pridal sa ďalší kolega z pedagogického zboru.

Ukončením projektu aktivity s micro:bitmi nekončia. Naopak, zámerom vedenia školy je stabilne zaradiť prácu s týmito pomôckami do vyučovania programovania na hodinách informatiky už od budúceho školského roka, s potenciálom využitia aj na ďalších predmetoch.

Projekt Učíme sa s micro:bitmi realizovala Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava od decembra 2020 do 31. mája 2021 v rámci grantového programu ST Digitálna generácia 2020, ktorý zastrešuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Grantový program je súčasťou väčšieho projektu ENTER, ktorý podporuje digitálne vzdelávanie na školách.

V rámci pilotného ročníka grantového programu bolo podporených 25 škôl v Trnavskom kraji, v Trnave to boli okrem základnej školy na Maxima Gorkého aj ZŠ na Andreja.Kubinua Súkromná základná škola Besst na Limbovej 3.

9.6.2021 13:11

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?