Mesto Trnava

Žiaci základnej školy v Modranke budú onedlho cvičiť vo vlastnej telocvični

Základná škola s materskou školou na Ulici Ivana Krasku v Modranke bola poslednou v Trnave, ktorá doposiaľ nemala vybudovanú vlastnú telocvičňu. Žiaci tejto školy však budú čoskoro na cvičenie využívať nové priestory, v ktorých sa spája moderný funkčný dizajn a ekologické riešenia. S výstavbou sa začalo v marci 2022 a aktuálne je objekt tesne pred dokončením.

Telocvičňa Základnej školy Ivana Krasku v Modranke - exteriér

V rámci dvojpodlažnej budovy budú mať žiaci na športovanie k dispozícii veľkú a malú telocvičňu. Vedúci stavby Jaroslav Koňuch upresňuje: „Veľká telocvičňa bude viacúčelová, tu sa bude dať hrať basketbal, volejbal, florbal a podobne. Malá telocvičňa bude slúžiť na gymnastiku a ďalšie športy.“

Telocvičňa Základnej školy Ivana Krasku v Modranke - veľká telocvičňa

Telocvičňa Základnej školy Ivana Krasku v Modranke - malá telocvičňa

Športové plochy a šatne s hygienickým zázemím spolu s priestormi pre pedagógov a miestnosťou na ovládanie technických zariadení budú situované na prízemí. Nad športovou plochou bude vybudovaná galéria ako rozšírený priestor na cvičenie a sledovanie športových podujatí. K výbave priestorov budú patriť aj sociálne zariadenia pre návštevníkov školského areálu, prístupné nezávisle od prevádzky telocvične.

Telocvičňa Základnej školy Ivana Krasku v Modranke - pohľad na galériu

Telocvičňa Základnej školy Ivana Krasku v Modranke - priestory galérie

Projekt zahŕňa aj vytvorenie deviatich parkovacích miest s asfaltovým povrchom, pričom jedno bude vyhradené pre imobilných. V rámci areálu budú vozidlá jazdiť po asfaltovej cestnej komunikácii a chodci využijú chodník z betónovej dlažby. Okolie telocvične bude chránené oplotením.

Nová telocvičňa bude moderná aj účelná

Svojím moderným vzhľadom na prvý pohľad zaujme exteriér telocvične, pozostávajúci z presklených obvodových stien a panelového obkladu. K výnimočným prvkom stavby patrí aj zelená strecha, ktorá zadržiava dažďovú vodu a plní tiež tepelnoizolačnú funkciu. Budova je naprojektovaná tak, aby spĺňala energetickú náročnosť A0. Vetranie zabezpečí vzduchotechnická jednotka so spätným získavaním tepla.

Telocvičňa Základnej školy Ivana Krasku v Modranke - moderný exteriér

O vykurovanie priestoru sa postarajú tepelné čerpadlá. Pôvodné vykurovacie systémy navrhnuté v projekte museli byť však nahradené. Situáciu vysvetľuje vedúci stavby Jaroslav Koňuch: „Problémy boli so zdrojom kúrenia, pretože tu mali byť tepelné čerpadlá fungujúce na báze voda – voda. Ale odborníci zistili, že je tu veľmi agresívna voda, čo by sa odzrkadlilo na životnosti čerpadiel. Tak sa zmenil systém na vzduch – voda, ktorý nie je taký náročný.“

Telocvičňa Základnej školy Ivana Krasku v Modranke - exteriér a technické systémy

Montáž nových vykurovacích systémov sa práve realizuje. Podlahový systém vykurovania sa inštaluje v šatniach a v priestoroch sociálnych zariadení. Klasické vykurovanie radiátormi sa využije v halách veľkej a malej telocvične. Ďalším krokom bude položenie športových podláh a montáž spevňujúcej konštrukcie pod basketbalové koše. Cena diela je zhruba 1 641 000 eur a stavba by mala byť odovzdaná do užívania v najbližších týždňoch.

Vlastnú telocvičňu využije škola efektívne

Riaditeľka ZŠ a MŠ na Ulici Ivana Krasku v Modranke Adriana Jančichová neskrýva radosť z toho, že žiaci budú môcť športovať vo vlastnej telocvični: „Tešíme sa na nové priestory, kde sa bude dať vyučovať telesná výchova. Chodili sme do telocvične, ktorú sme mali v prenájme, ale teraz už nebudeme musieť riešiť presuny žiakov a čas využijeme efektívne.“

Budova je určená predovšetkým na potreby školy a škôlky, kde budú žiaci môcť vykonávať športové aktivity aj v rámci školského klubu a krúžkov. Adriana Jančichová upresňuje: „V popoludňajších hodinách budeme viac využívať priestory tejto telocvične na krúžkovú činnosť a na športové aktivity, ktoré sme mohli robiť, len keď bolo pekné počasie.“

4.8.2023 16:00

Komentárov: 0