Mesto Trnava

Žiadosti o dotácie od mesta sa budú od budúceho roka podávať elektronicky, nové VZN prináša aj ďalšie zmeny

V piatok 15. mája 2020 nadobúda účinnosť všeobecne záväzné nariadenie č. 540, ktorým sa určuje metodika poskytovania žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Trnava.

VZN prináša niekoľko zmien. Jednou z najvýraznejších je prechod na elektronické podávanie žiadostí od roku 2021.

 „Na formulári momentálne pracujeme, obsah žiadosti však môžu záujemcovia formulovať už teraz,“ hovorí viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská. „Túto zmenu avizujeme vopred, aby mali štatutári a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí budú chcieť dotáciu získať, čas vybaviť si medzičasom občiansky preukaz s čipom. Je dôležité mať k nemu aj čítačku, aby mohli prostredníctvom eFormuláru na portáli slovensko.sk žiadosť podať.“

O zverejnení elektronického formuláru bude samospráva informovať. Ďalšou novinkou je, že sa termín na podanie žiadosti o dotáciu posúva na 31. august, vyúčtovať ju bude potrebné do 31. decembra v roku, v ktorom sa aktivita podporená dotáciou uskutočnila. Žiadatelia budú musieť taktiež preukázať spoluúčasť vo výške minimálne 20 percent z celkových finančných nákladov na projekt, pričom môže byť započítaná aj hodnota dobrovoľníckej práce.
Po novom sú kategórie Prorodinne orientované mesto, Charita a Zdravotne znevýhodnení spojené do jednej sociálnej oblasti a kritéria pre jednotlivé kategórie prešli zo samostatných príloh do znenia samotného VZN.

15.5.2020 11:45

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?