Mesto Trnava

Zmeny cestovných poriadkov mestskej autobusovej dopravy platné od 15. decembra 2019

V termíne od 13. decembra 2020 príde ku každoročnej zmene cestovných poriadkov ako na železniciach tak aj v mestskej autobusovej doprave. Mesto Trnava v spolupráci s dopravcom ARRIVA Trnava a. s. pripravilo zmenu cestovných poriadkov. Pri príprave bola snaha čo najviac vyhovieť potrebám cestujúcej verejnosti pri cestovaní železničnou dopravou v smere do Bratislavy, potrebám veľkých firiem zabezpečiť nástup zamestnancov na pracovné zmeny a odvoz zo zmien a samozrejme zabezpečiť žiakom dovoz na začiatok vyučovania. Pri príprave sa vychádzalo z cestovných poriadkov železníc a z požiadaviek, ktoré boli počas celého roka adresované ako mestu tak dopravcovi. S prihliadnutím na všetky obmedzenia nie je možné  vyhovieť úplne každej požiadavke a mesto je si vedomé aj toho, že vzhľadom na zvýšenú frekvenciu vlakových spojov nie je možné ku každému vlaku zabezpečiť priame spojenie prostredníctvom mestskej autobusovej dopravy. Nové cestovné poriadky sú zverejnené na webových stránkach dopravcu a mesta. Prípadné pripomienky k cestovnému poriadku môžete adresovať na cestovneporiadky@trnava.sk budeme sa nimi zaoberať pri príprave nasledujúcej úpravy cestovných poriadkov.

Zmeny cestovných poriadkov mestskej autobusovej dopravy platné od 1. januára 2021

Zmeny cestovných poriadkov mestskej autobusovej dopravy platné od 1. júla 2021

 

28.11.2019 10:36

Komentárov: 0