Mesto Trnava

Znečistenie ovzdušia je vážny problém. Ovplyvňujeme ho aj my každou voľbou svojho dopravného prostriedku

Znečistenie ovzdušia a hluk z cestnej dopravy majú zásadný vplyv na krajinu a spôsobujú rôzne zdravotné problémy. Európska únia a jej členské štáty, teda aj Slovensko, prijali rad pomerne úspešných opatrení na zníženie vplyvu dopravy na zdravie obyvateľstva. Čo však môže spraviť aj každý z nás individuálne?

Doprava a emisie v ovzduší

Do ovzdušia sa z výfukových plynov vozidiel uvoľňujú znečisťujúce látky, a to oxidy dusíka, prachové častice (PM10 a PM2,5  – drobné častice alebo kvapôčky s aerodynamickým priemerom 10 a 2,5 μm), oxid uhoľnatý, benzén, oxid siričitý a rôzne ťažké kovy (olovo, kadmium, nikel, arzén a ortuť). Podieľajú sa na tvorbe tzv. fotochemického smogu, ktorý vzniká chemickou reakciou slnečného žiarenia a znečisťujúcich látok, pričom vzniká aj zdraviu škodlivý prízemný ozón. V dôsledku odierania pneumatík a bŕzd sa do ovzdušia uvoľňujú aj tuhé častice a ťažké kovy.  


 

Vplyv motorovej dopravy na zdravie

Znečistenie ovzdušia je v mnohých európskych mestách vážnym problémom, ktorý predstavuje vysoké zdravotné riziko. Hoci sa kvalita ovzdušia v Európe za posledné desaťročie výrazne zlepšila, Európska environmentálna agentúra v najnovšom výročnom hodnotení kvality ovzdušia zistila, že vystavenie jemným prachovým časticiam spôsobilo v roku 2018 v 41 európskych krajinách približne 417 000 predčasných úmrtí. Jemné prachové častice sú látky znečisťujúce ovzdušie s najväčším vplyvom na zdravie ľudí v súvislosti s predčasnými úmrtiami a chorobami. Dlhodobé vystavenie jemným prachovým časticiam PM2,5 spôsobuje srdcovo-cievne a respiračné ochorenia. 

Záverečná správa Inštitútu environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia SR odhaduje, že súčasné koncentrácie PM10 a PM2,5 a oxidu dusičitého (NO2) vedú na Slovensku každoročne zhruba k 1 592 predčasným úmrtiam.  Pokiaľ ide o chorobnosť, znečistenie môže byť príčinou chronických ochorení, ako sú bronchitída či astma. Vplyvy zhoršenej kvality ovzdušia sa môžu prejaviť aj ekonomicky – v dňoch obmedzenej aktivity a v dňoch práceneschopnosti.

Značný vplyv na zdravie má aj hluk. Vystavenie hluku v nočných hodinách môže vyvolať poruchy spánku a ďalšie nežiaduce účinky. V konečnom dôsledku škody spôsobené znečistením ovzdušia a hlukom sa odhadujú na milióny eur kvôli zníženej schopnosti pracovať, chorobám a úmrtiam.

Prispejme k zlepšeniu kvality ovzdušia

„Zlepšenie kvality ovzdušia a udržanie dobrého stavu je celospoločenský problém. Mnohé mestá  i obce začali realizovať dopravné a architektonické projekty s cieľom prinavrátiť mestá a obce ľudom. Moderné mestá, ktoré sa rozhodli pre takúto zmenu sa časom vyznačujú vysokou kvalitou života, dostupnosťou služieb, kvalitnou infraštruktúrou – obyvatelia sa pohodlne pohybujú pešo, jazdia na bicykli, využívajú hromadnú dopravu. Obyvatelia v mnohých mestách majú dnes príležitosť zlepšiť kvalitu ovzdušia práve zmenou svojich zvykov pri využívaní vhodného dopravného prostriedku podľa situácie a potreby,“ hovorí Marta Bejdáková, manažérka kvality ovzdušia z Trnavského samosprávneho kraja.

K takýmto mestám patrí aj Trnava, ktorá dlhodobo podporuje rozvoj nemotorovej dopravy, obzvlášť cyklistickej. Mestská samospráva systematicky buduje sieť cyklotrás, aby sa obyvatelia dostali bezpečne a pohodlne z jednej časti mesta do druhej, prevádzkuje Trnavský bikesharing, teda systém zdieľaných mestských elektrobicyklov, a zapája sa do kampaní zameraných na motivovanie verejnosti k výmene štyroch kolies za dve (napr. Európsky týždeň mobility, Do práce na bicykli, Na bicykli do obchodu a pod).


Ilustračné foto: unsplash.com

Jazdime viac na bicykli

Používanie bicykla ako nemotorizovaného dopravného prostriedku v sebe spája relax aj pohyb na čerstvom vzduchu. Bicyklovanie nám jednoznačne pomáha utužovať zdravie.

Znečistenie ovzdušia je vážny problém. Ovplyvňujeme ho aj my každou voľbou svojho dopravného prostriedku

Podľa štúdie Univerzity v Glasgowe mali cyklisti v porovnaní s ľuďmi, ktorí sa vozili do práce autom, o 41 % nižšie riziko predčasného úmrtia, o 46 % nižšie riziko ochorení srdca a ciev a o 45 % nižšie riziko vzniku rakoviny. Merania v Londýne zistili, že spomedzi účastníkov cestnej premávky sú vodiči motorových vozidiel vystavení znečisteniu v ovzduší – dýchajú 5-krát viac znečistenia ako cyklisti, ktorí sa neustále pohybujú v dobre ventilovanom priestore.

Ďalšími výhodami bicyklovania je podpora imunitného systému, odbúravanie stresu a únavy a zlepšenia spánku. Cyklistika nezaťažuje kĺby ako beh, zlepšuje psychickú pohodu a myslenie i omladzuje – prekrvenie a okysličenie spolu s teplom optimalizujú tvorbu kolagénu.

V neposlednom rade bicyklovanie šetrí čas, pretože nestojíte v dopravnej zápche a ste v cieli skôr, než keby ste išli pešo. Ak bicykel nemáte, nevadí – v Trnave sú vám k dispozícii zdieľané mestské elektrobicykle, na ktorým sa pohodlne preveziete tam, kam potrebujete. Stačí sa zaregistrovať do Trnavského bikesharingu a nájsť si cez mobilnú aplikáciu Freebike najbližší voľný elektrobicykel.

Pri rozhodovaní, akú formu dopravy zvoliť, môže pomôcť aj webová aplikácia www.dnesdycham.sk, ktorá poskytuje informácie o aktuálnom stave ovzdušia na Slovensku.


Projekt podporila Európska únia v rámci programu LIFE.

7.10.2021 10:02

Komentárov: 0

 
Chcete vedieť, čo je nové?