Mesto Trnava

Zrekonštruovaná Mikovíniho ulica je už prejazdná

Od piatka 17. mája je už Mikovíniho ulica prejazdná. Druhú etapu jej kompletnej rekonštrukcie ukončilo Mesto Trnava v plánovanom termíne podľa zmluvy s realizátorom stavby. Uskutočnila sa výmena celej konštrukcie vozovky a obnova priľahlých chodníkov vrátane vybudovania cyklistického chodníka a vjazdov na susedné pozemky. Vzhľadom na to, že ide o jednu z najfrekventovanejších trás v meste, cieľom mestskej samosprávy bolo nielen zlepšenie podmienok pre vodičov, ale aj zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov. Práce zahŕňali tiež rekonštrukciu mosta, ktorá si vyžiadala odstránenie podložia až na železobetónový skelet, očistenie a opravenie mostovej konštrukcie a následné položenie nového povrchu vozovky.
Mesto Trnava ďakuje všetkým vodičom i obyvateľom mesta za trpezlivosť a tolerovanie nevyhnutných dopravných obmedzení počas rekonštrukčných prác.
Tretia etapa obnovy Mikovíniho ulice po jej napojenie na Nitriansku cestu sa uskutoční po ukončení majetkovo-právneho vyrovnania s vlastníkmi pozemkov.

Foto: (KK)

17.5.2019 23:31

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?