Mesto Trnava

Aktuality

Skladovacia hala s administratívou

Skladovacia hala s administratívou

Dňa 07. júna 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania o umiestnení stavby: Skladovacia hala s administratívou pre stavebníka Marek Mokošák. Ústne pojednávanie je nariadené na deň 29. júna 2011 (t.j. v stredu) o 9:30 hod so stretnutím...

13.6.2011 11:46 Celý článok | Komentárov 0

 
IBV Cukrová, Trnava - inžinierske siete

IBV Cukrová, Trnava - inžinierske siete

Dňa 06. júna 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené územné rozhodnutie verejnou vyhláškou o umiestnení stavby: IBV Cukrová, Trnava - inžinierske siete. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní. viac...

13.6.2011 11:35 Celý článok | Komentárov 0

 
Prvá aktualizácia rozpočtu mesta

Prvá aktualizácia rozpočtu mesta

Na rokovanie MZ dňa 28. júna 2011 je v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladaná 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011.Dôvodová správa [PDF - 266 kB]Podrobná aktualizácia rozpočtu [PDF - 248 kB]

13.6.2011 10:00 Celý článok | Komentárov 0

 
Zmeny a doplnky 02/2011 Územného plánu obce Brestovany

Zmeny a doplnky 02/2011 Územného plánu obce Brestovany

Mesto Trnava, dotknutá obec v súlade s § 7 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len zákon) oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Trnava č.G2011/01076/ŠSMER/Te zo dňa 30.5.2011 o ukončení zisťovacieho ko...

10.6.2011 6:55 Celý článok | Komentárov 0

 
Svetlo v sieti, alebo Trnavský fotopark 2

Svetlo v sieti, alebo Trnavský fotopark 2

Druhý ročník súťažnej výstavy fotografií pod holým nebom s názvom Trnavský fotopark, ktorý organizuje fotoklub IRIS v spolupráci s Mestom Trnavou po prvý raz ako súčasť akcie StreeTT Session, sa začne 18. júna o 13. hodine v mestskom amfiteátri. Na jar a cez leto robia ľudia rôzne veci. Chodia na...

9.6.2011 22:00 Celý článok | Komentárov 0

 
Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

ZSE Distribúcia, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú v meste Trnava bez elektrickej energie nasledovné ulice:23.6.2011 (štvrtok) od 8:00 hod. do 13:00 hod.:Čerešňová 2, 21, 24, 26, 28, 29, 31, 52, 52/10806, 53, 56, 72, 178, 182, 296;Leoša ...

9.6.2011 13:54 Celý článok | Komentárov 0

 
Ekofest 2011 otvorí Trnavské kultúrne leto, prídu Collegium Musicum, Horkýže Slíže a mnohí iní

Ekofest 2011 otvorí Trnavské kultúrne leto, prídu Collegium Musicum, Horkýže Slíže a mnohí iní

Impozantnú myšlienku benefičného multižánrového festivalu Ekofest, môže podporiť každý, kto neobíde 24. júna 2011 trnavský amfiteáter. Štvrtý ročník Ekofestu, ktorý sa uskutoční tri dni po letnom slnovrate, bude uvítaním a oslavou čarokrásneho leta, zároveň i splynutím kultúry s prírodou v Trnave...

9.6.2011 12:27 Celý článok | Komentárov 0

 
Herňa a bar CERVEZA - zastavenie konania - Ing. Jaroslav Gažo

Herňa a bar CERVEZA - zastavenie konania - Ing. Jaroslav Gažo

Dňa 08. júna 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené rozhodnutie verejnou vyhláškou o zastavení konania vo veci povolení zmeny v užívaní časti stavby na: Herňa a bar CERVEZA - Ing. Jaroslav Gažo. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní. viac...

9.6.2011 9:07 Celý článok | Komentárov 0

 
ADRIA - predaj a výroba zmrzliny, kaviareň - Džemal Kurtiševik

ADRIA - predaj a výroba zmrzliny, kaviareň - Džemal Kurtiševik

Dňa 08.júna 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené rozhodnutie o zmene v užívaní časti stavby BD s.č. 33 na: ADRIA - predaj a výroba zmrzliny, kaviareň - Džemal Kurtiševik. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené v lehote 15 dní. viac...

9.6.2011 9:02 Celý článok | Komentárov 0

 
Koncert Huntleyho Browna sa pre chorobu neuskutoční

Koncert Huntleyho Browna sa pre chorobu neuskutoční

Koncert fenomenálneho gospelového klaviristu z Jamajky Huntleyho Browna, ktorý sme avizovali na 26. júna o 19. hodine v mestskom amfiteátri, sa pre ochorenie neuskutoční. S najväčšou pravdepodobnosťou budú musieť byť zo zdravotných dôvodov odvolané plánované koncerty Huntleyho Browna nielen na Sl...

7.6.2011 10:04 Celý článok | Komentárov 0

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?