Mesto Trnava

Aktuality

ADRIA - predaj a výroba zmrzliny, kaviareň - Džemal Kurtiševik

ADRIA - predaj a výroba zmrzliny, kaviareň - Džemal Kurtiševik

Dňa 08.júna 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené rozhodnutie o zmene v užívaní časti stavby BD s.č. 33 na: ADRIA - predaj a výroba zmrzliny, kaviareň - Džemal Kurtiševik. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené v lehote 15 dní. viac...

9.6.2011 9:02 Celý článok | Komentárov 0

 
Koncert Huntleyho Browna sa pre chorobu neuskutoční

Koncert Huntleyho Browna sa pre chorobu neuskutoční

Koncert fenomenálneho gospelového klaviristu z Jamajky Huntleyho Browna, ktorý sme avizovali na 26. júna o 19. hodine v mestskom amfiteátri, sa pre ochorenie neuskutoční. S najväčšou pravdepodobnosťou budú musieť byť zo zdravotných dôvodov odvolané plánované koncerty Huntleyho Browna nielen na Sl...

7.6.2011 10:04 Celý článok | Komentárov 0

 
Súťaž o najkrajší bytový dom

Súťaž o najkrajší bytový dom

TT-Komfort s.r.o. v spolupráci s Nadáciou Trnava Trnavčanom organizuje súťaž o najkrajší bytový dom v správe spoločnosti. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách – najkrajší interiér a najkrajší exteriér. Hlavnými kritériami hodnotenia budú vzhľad a čistota vestibulu bytového domu, spoločných priesto...

7.6.2011 8:16 Celý článok | Komentárov 0

 
Žiadosť na výrub drevín v mesiaci jún

Žiadosť na výrub drevín v mesiaci jún

Mesto Trnava ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel a v zmysle § 21 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zvoláva konania vo veci žiadostí na výrub drevín:16. jún 2011 na ulic...

6.6.2011 14:02 Celý článok | Komentárov 0

 
Vyhlásenie fotografickej súťaže Genius loci Trnavy

Vyhlásenie fotografickej súťaže Genius loci Trnavy

Mesto Trnava a fotoklub IRIS vyhlasujú štvrtý ročník súťaže pre umeleckých fotografov Genius loci Trnavy spojenej s výstavou súťažných fotografií v západnom krídle radnice. Hlavným motívom súťaže je zachytiť pre budúcnosť na fotografiách dušu nášho mesta prostredníctvom nevšedných pohľadov a okam...

5.6.2011 22:00 Celý článok | Komentárov 0

 
Víkend s bohatou ponukou kultúrnych podujatí

Víkend s bohatou ponukou kultúrnych podujatí

Nadchádzajúci víkend v Trnave prináša pestrú ponuku špičkových kultúrnych podujatí. Centrum mesta práve ožíva náladou medzinárodného festivalu Lumen, ktorý sa začne už dnes o 17.40 h na Trojičnom námestí koncertom britskej skupiny Shackleton, po nich príde Hudba z Marsu, a tú zas vystriedajú tali...

3.6.2011 10:34 Celý článok | Komentárov 0

 
Riaditeľ základnej školy - ZŠ Gorkého 21, Trnava

Riaditeľ základnej školy - ZŠ Gorkého 21, Trnava

MESTO TRNAVA, Hlavná 1, 917 71 TrnavaVYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovného miesta riaditeľa základnej školy - ZŠ Gorkého 21, TrnavaPožiadavky v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, v súlade s § 3 ods. 5 a § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z....

3.6.2011 7:17 Celý článok | Komentárov 0

 
Zápis detí do Materských škol na Limbovej ulici a V jame bude 13. - 24. júna

Zápis detí do Materských škol na Limbovej ulici a V jame bude 13. - 24. júna

Zápis detí do nových tried v Materskej škole na Limbovej ulici 4 v Trnave a do Materskej školy V jame 27 v Trnave sa uskutoční v uvedených materských školách v dňoch 13. - 24. júna 2011 počas prevádzky materských škôl. Materská škola na Limbovej ulici otvára jednu triedu (cca 22 detí) - riaditeľk...

2.6.2011 14:54 Celý článok | Komentárov 0

 
Zberný dvor - prevádzka Kovozdroj s.r.o. Trnava, Nitrianska 27

Zberný dvor - prevádzka Kovozdroj s.r.o. Trnava, Nitrianska 27

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave oznamuje verejnosti, žeod 1. júna 2011 do 22. júna 2011je možné v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z., oboznámiť sa so zámerom „Zberný dvor - prevádzka Kovozdroj s.r.o. Trnava, Nitrianska 27“, ktorý predložil navrhovateľ KOVOZDROJ s.r.o., Nitrianska 27...

2.6.2011 14:38 Celý článok | Komentárov 0

 
Presmerovanie tlakového kanalizačného privádzača Špačince - Trnava

Presmerovanie tlakového kanalizačného privádzača Špačince - Trnava

Dňa 01.júna 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou na stavbu - Presmerovanie tlakového kanalizačného privádzača Špačince - Trnava pre stavebníka TAVOS a.s. Piešťany. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnav...

2.6.2011 11:28 Celý článok | Komentárov 0

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?