Mesto Trnava

Aktuality

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

ZSE Distribúcia, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú v meste Trnava bez elektrickej energie nasledovné ulice:8.7.2011 (piatok) od 8:00 hod. do 10:00 hod.:Skladová 4;Trstínska cesta 29.Aktualizoval: 14.6.2011, odbor územného rozvoja a konce...

14.6.2011 12:33 Celý článok | Komentárov 0

 
Plán kontrolnej činnosti do konca roka 2011

Plán kontrolnej činnosti do konca roka 2011

Útvar hlavného kontrolóra Mesta TrnavaPLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI DO 31. 12. 20111. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov vo vybranej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii mesta Trnava k 31. 12. 20102. Kontrola zásad o vybavovaní sťažností na príspevkových a roz...

14.6.2011 7:39 Celý článok | Komentárov 0

 
Dni zdravia 2011 sa začnú už vo štvrtok

Dni zdravia 2011 sa začnú už vo štvrtok

Trnavský festival zdravého životného štýlu známy ako Dni zdravia sa za pätnásť rokov svojej existencie stal neoddeliteľnou a očakávanou súčasťou vrcholiacej jari v Trnave. Aj tento rok budú môcť Trnavčania na radnici vo štvrtok 16. a v piatok 17. júna od 8. hodiny využiť tradičnú bezplatnú ponuku...

13.6.2011 18:06 Celý článok | Komentárov 0

 
Stavebné úpravy bytu č. 35 na 7.NP - Katarína Rábarová

Stavebné úpravy bytu č. 35 na 7.NP - Katarína Rábarová

Dňa 13. júna 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené rozhodnutie verejnou vyhláškou na zmenu dokončenej stavby: Stavebné úpravy bytu č. 35 na 7.NP pre stavebníčku Katarínu Rábarovú. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní. viac...

13.6.2011 12:17 Celý článok | Komentárov 0

 
Výroba a predaj pizze - Monika Kalická

Výroba a predaj pizze - Monika Kalická

Dňa 09. júna 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené rozhodnutie verejnou vyhláškou o zmene v užívaní časti stavby na: Výroba a predaj pizze pre stavebníčku Moniku Kalickú na dobu 3 rokov. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní. viac...

13.6.2011 12:10 Celý článok | Komentárov 0

 
Skladovacia hala s administratívou

Skladovacia hala s administratívou

Dňa 07. júna 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania o umiestnení stavby: Skladovacia hala s administratívou pre stavebníka Marek Mokošák. Ústne pojednávanie je nariadené na deň 29. júna 2011 (t.j. v stredu) o 9:30 hod so stretnutím...

13.6.2011 11:46 Celý článok | Komentárov 0

 
IBV Cukrová, Trnava - inžinierske siete

IBV Cukrová, Trnava - inžinierske siete

Dňa 06. júna 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené územné rozhodnutie verejnou vyhláškou o umiestnení stavby: IBV Cukrová, Trnava - inžinierske siete. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní. viac...

13.6.2011 11:35 Celý článok | Komentárov 0

 
Prvá aktualizácia rozpočtu mesta

Prvá aktualizácia rozpočtu mesta

Na rokovanie MZ dňa 28. júna 2011 je v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladaná 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2011.Dôvodová správa [PDF - 266 kB]Podrobná aktualizácia rozpočtu [PDF - 248 kB]

13.6.2011 10:00 Celý článok | Komentárov 0

 
Zmeny a doplnky 02/2011 Územného plánu obce Brestovany

Zmeny a doplnky 02/2011 Územného plánu obce Brestovany

Mesto Trnava, dotknutá obec v súlade s § 7 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len zákon) oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Trnava č.G2011/01076/ŠSMER/Te zo dňa 30.5.2011 o ukončení zisťovacieho ko...

10.6.2011 6:55 Celý článok | Komentárov 0

 
Svetlo v sieti, alebo Trnavský fotopark 2

Svetlo v sieti, alebo Trnavský fotopark 2

Druhý ročník súťažnej výstavy fotografií pod holým nebom s názvom Trnavský fotopark, ktorý organizuje fotoklub IRIS v spolupráci s Mestom Trnavou po prvý raz ako súčasť akcie StreeTT Session, sa začne 18. júna o 13. hodine v mestskom amfiteátri. Na jar a cez leto robia ľudia rôzne veci. Chodia na...

9.6.2011 22:00 Celý článok | Komentárov 0

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?