Mesto Trnava

Advent 2023 v Trnave

Prihláška Advent 2023

 Prihláška 

Uzávierka prihlášok je do 15. októbra 2023, pre charitatívne organizácie do 31. októbra 2023.

 1. Organizačné zabezpečenie 

 2. Výška poplatkov 

 Čas predaja a zásobovanie 

 Podmienky predaja 

Mapa podujatia