Občan

Advent v Trnave 2019

Termín konania
29. 11. - 22. 12. 2019
 

Organizačné zabezpečenie
Čas predaja a prevádzka klziska
Výška poplatkov

Preberanie a odovzdávanie stánkov
Povinnosti predajcov

Mapka rozmiestnenia predajných stánkov a zariadení r. 2019

Prihláška k účasti na predaj - Vianočné trhy 2019
uzávierka prihlášok do 15. 10. 2019
 

Kontakt: vianocnetrhy@trnava.sk

Všetky informácie o programe nájdete na advent.trnava.sk.
 

 

 
Chcete vedieť, čo je nové?