Mesto Trnava

Archív 2016 2.

JÚL

01. 07. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
 

04. 07. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Valné zhromaždenie združenia obcí mest.oblasti Trnava
 

05. 07. 2016

Sviatok

06. 07. 2016

- odborný seminár - Piešťany
 

07. 07. 2016

- odborný seminár - Piešťany
 

08. 07. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- dozorná rada TAVOS
 

11. 07. 2016

- otvorenie AJA 2016 -Automobilová junior akadémia
- stretnutie s predsedom TTSK - Kreatívny priemysel
- stretnutie s občanmi Modranky
- stretnutie p. Hlinčíková
 

12. 07. 2016

- Rokovanie rady - ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
- Rada seniorov
- pracovné stretnutia so zamestnancami
 

13. 07. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Hincová
- pracovné stretnutie - p. Jablonický

14. 07. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Komisia mládeže a športu
- predstavenstvo TAVOS
 

15. 07. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
 

18. 07. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Mestské zásahy - vyhodnocovanie
- pracovné stretnutie - p. Gero
- pracovné stretnutie - Matica slovenská

19. 07. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - spoločnosť OPTOTUNE
- pracovné stretnutie - Telekom Smart cities
- zahájenie kontroly - NKÚ (celoslovenská kontrolná akcia)

20. 07. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kohútiková (Divé maky)
- pracovné stretnutie - p. Moravčík (FK Lokomotíva Trnava)

21. 07. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- NKÚ - kontrola priemyselného parku - zahájenie

22. 07. 2016

- pracovné stretnutie - VÚC - plánovanie priestoru Halenárska-Havlíkova-M.Sch.Trnavského

25. 07. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - FORTUNA IS, spol. s r.o.

26. 07. 2016

- zasadnutie predsedov poslaneckých klubov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

27. 07. 2016

- pracovné stretnutie - p. Jurišová (Trnavská univerzita)
- pracovné stretnutie - p. Pančík, spoločnosť Element Consult, s.r.o.
- pracovné stretnutie - p. Jarošová
- pracovné stretnutie - Európsky týždeň mobility
- kladenie vencov - pamätník SNP (cyklomaratón Trnava-Rysy)

28. 07. 2016

- cyklomaratón Trnava-Rysy

29. 07. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami

AUGUST

01. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami

02. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- natáčanie relácie Cyklopotulky
- pracovné stretnutie - p. Alchus

03. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Derďák
- pracovné stretnutie - p. Pavlovič
- pracovné stretnutie - p. Kolesárová
- pracovné stretnutie - p. Pilip

04. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie predstavenstva TAVOS - Piešťany
- pracovné stretnutie - p. Mikuláš

05. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Červinka
- pracovné stretnutie - p. Ružička
- pracovné stretnutie - p. Nedoroščík

08. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - OLYMPIK Trnava
- pracovné stretnutie - p. Vyskoč

09. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Benko
 

10. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Magula

11. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Danko

15. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami

16. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami

17. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie s prezidentom hokejového klubu
- pracovné stretnutie - p. Nízl

18. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Štepáneková

19. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Hianík
- pracovné stretnutie - United Industries

22. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prednáška pre mladých lídrov z Divých makov - Bratislava

23. 08. 2016

- odborný seminár - Piešťany

24. 08. 2016

- odborný seminár - Piešťany

25. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Kolesárová, p. Benko
- pracovné stretnutie - p. Mičan
- pracovné stretnutie - p. Herrman, p. Švec
- prijatie britského veľvyslanca

26. 08. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Ujvagi
- pracovné stretnutie - Kenzel

27. 08. 2016 - 03.09.2016

- pracovná cesta

 

SEPTEMBER

05. 09. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie so zástupcami mesta Nitra
 

06. 09. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie Mestského zastupiteľstva

07. 09. 2016 - 08. 09. 2016

- pracovná cesta

09. 09. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami

12. 09. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prerokovanie výsledku kontroly NKÚ - Bratislava

13. 09. 2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami
- zasadnutie Rady ZMOS

14. 09. 2016

- zasadnutie Rady ZMOS

15. 09. 2016

sviatok

16. 09. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19. 09. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
 

20. 09. 2016

- športový deň MsÚ
- prijatie veľvyslanca Ruskej Federácie  v SR
- pracovné stretnutie - Asekol, s.r.o.

21. 09. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Púčik
 

22. 09. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Fabian
- pracovné stretnutie - CITY PARK Trnava

23. 09. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prijatie ukrajinskej delegácie
- pracovné stretnutie - ENVI-PAK

26. 09. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - Kreatívny priemysel

27. 09. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Dianiška

28. 09. 2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - SMART CITY

29. 09. 2016

30. 09. 2016

 

OKTÓBER

10.10.2016
- pracovné stretnutie so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Takács
- predstavenstvo TAVOS
- pracovné stretnutie - p. Šajdák

11.10.2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami
- pracovné stretnutie - MST Partners
- zasadnutie Mestského zastupiteľstva

12.10.2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami
- vyhodnotenie odborného seminára
- tlačovka po MZ

13.10.2016

- pracovné stretnutie so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Hianík
- pracovné stretnutie - p. Hutárová
- pracovné stretnutie - p. Hlinka

14.10.2016
- pracovné stretnutie so zamestnancami

17.10.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- otvorenie výstavy študentských prác fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity
- dozorná rada Tavos, a.s.

18.10.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prevzatie medaily MTF STU za spoluprácu a aktivity
- pracovné stretnutie - Smart City
- pracovné stretnutie - Siemens

19.10.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - rektor UCM
- pracovné stretnutie - p. Ostrovský - Klub vojenskej histórie
- pracovné stretnutie - p. Hlinka - prezident hokejového klubu Trnava
- pracovné stretnutie Združenia obcí mestskej oblasti Trnava
- pracovné stretnutie -  p. Kováčik
- pracovné stretnutie - p. Seifert

20.10.2016
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Univerzitná rada - zasadnutie
- Akadémia urbanizmu
- mimoriadna Mestská rada
 

21.10.2016
-  pracovné stretnutia so zamestnancami

24.10.2016
-  pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Polák
- pracovné stretnutie - p. Sekera
- pracovné stretnutie - p. Ostrovská

25.10.2016

-  pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Porubcová
-  pracovné stretnutie - p. Vysocký
- prijatie -  majsterky sveta v silovom trojboji

26.10.2016
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - miešareň gumy - Boge Elastmetall Slovakia a.s.
- odovzdávanie dekrétov veteránom protikomunistického odboja
- JobSpot - dobrovoľníctvo - účasť na podujatí

27.10.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Rada seniorov

28.10.2016
- pracovná cesta - Bratislava -Ministerstvo pôdohospodárstva a reg. rozvoja
- pracovné stretnutia so zamestnancami

31.10.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- porada k čítaniu materiálov MR a MZ
- pracovné stretnutie - Trnavská náučná cyklotrasa - p. Kozoň
- pracovné stretnutie - p. Pčola


NOVEMBER

01.11.2016

Sviatok

02.11.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. BBI Int. - p. Magna

03.11.2016

- zasadnutie Združenia K8 - Trenčín

04.11.2016

- zasadnutie Združenia K8 - Trenčín

07.11.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- dozorná rada TAVOS, a.s.

08.11.2016
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 19. riadne zasadnutie Mestskej rady
- pracovné stretnutie - spoločnosť LOMTEC

09.11.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- sympózium CIVILIZAČNÉ OCHORENIA
- pracovné stretnutie - Microsoft
- pracovné stretnutie - spoločnosť FCC Slovensko, s.r.o.

10.11.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

11.11.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Vianočné klzisko - otvorenie

14.11.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Plesník
- nahrávanie videopozdravu pre Cyklofestival

15.11.2016
- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 15. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

16.11.2016 - 20.11.2016

- zahraničná pracovná cesta

21.11.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- riadne zasadnutie dozornej rady TAVOS, a.s.
- oficiálne spustenie projektu na triedenie drobného elektroodpadu

22.11.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami

23.11.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Habiňák
- pracovné stretnutie - p. Kobetič
- príhovor k otvoreniu obchodného centra

24.11.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie- p. Zázik
- diskusné fórum k elektromobilite - Bratislava

25.11.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Balúnová

28.11.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami

29.11.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami

30.11.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovná cesta Bratislava


DECEMBER

1.12.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie p. Holéczy

2.12.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami

5.12.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Mozolák
- prijatie - Matej Tóth

6.12.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Haramia, p. Mihálik
- 20. riadne zasadnutie Mestskej rady mesta Trnava
- zasadnutie Správnej rady UCM

7.12.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie Valného zhromaždenia FCC Trnava, s.r.o.

8.12.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Bednár
- 23. ročník odborného pamiatkového seminára „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja
- Základná organizácia zdravotne postihnutých civilizačnými chorobami - gratulácia jubilantom

9.12.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Přikryl
 

12.12.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- prerokovanie protokolu - NKÚ
- pracovné stretnutie - p. Šajdák
- pracovné stretnutie - p. Trubač

13.12.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- 16.riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

14.12.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- rada ZMO
- prijatie - darcovia krvi

15.12.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- zasadnutie PREDSTAVENSTVA Tavos, a.s.
- odovzdávanie cien - Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt
- vyhodnotenie projektov Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 2016

16.12.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami

19.12.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Prosman

20.12.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- Valné zhromaždenie spoločnosti - STEFE Trnava

21.12.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami
- pracovné stretnutie - p. Tóth
- pracovné stretnutie - p. Kotrba

22.12.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami

23.12.2016

- pracovné stretnutia so zamestnancami

26.12.2016

sviatok

27.12.2016 - 30.12.2016

dovolenka