Mesto Trnava

Archív - Rozpočet mesta

Rozpočet mesta Trnava na rok 2008


Rozpočet mesta Trnava na rok 2007
bol schválený na 6. zasadnutí MZ mesta Trnavy dňa 23. októbra 2007 uznesením MZ č. 167.


Rozpočet mesta Trnava na rok 2006
bol schválený na 19. zasadnutí MZ mesta Trnavy dňa 13. decembra 2005 uznesením MZ č. 705.


Rozpočet mesta Trnava na rok 2005
bol schválený na 13. zasadnutí MZ mesta Trnavy dňa 14. december 2004 uznesením MZ č. 465.


Rozpočet mesta Trnava na rok 2004


Rozpočet mesta Trnava na rok 2003


Rozpočet mesta Trnava na rok 2002


Rozpočet mesta Trnava na rok 2001


Rozpočet mesta Trnava na rok 2000