Mesto Trnava

Archív strategických dokumentov

Program Hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnavy 2014-2020


Strategický plán ekonomického rozvoja mesta Trnavy

  • Strategický plán ekonomického rozvoja mesta Trnavy 2002 [PDF 524 kB]
  • Príloha B. Prieskum podnikateľského prostredia [PDF 402 kB]
  • Príloha C. Profil mesta Trnava [PDF 1,77 MB]


Program Hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnavy 2006-2013


Projekt Trvalo udržateľného rozvoja mesta Trnava

Program rozvoja bývania

Rámcové plnenie 2007 – 2010

Regionálna inovačná stratégia

Strategický plán ekonomického rozvoja