Mesto Trnava

Archív súhrnných správ

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou vyššou ako 1 000 eur

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou v roku 2012

 
Chcete vedieť, čo je nové?