Mesto Trnava

Archív Územného plánu mesta Trnava

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA TRNAVA
AKTUALIZÁCIA 2009
 
Schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
mesta Trnava č. 705/2009, dňa 15.12.2009
Platnosť 1.1.2010
(v znení zmien, úprav a doplnkov)

 

 
 
A. Textová časť územného plánu
B. Grafická časť územného plánu

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA TRNAVA
AKTUALIZÁCIA 2004
 
Schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
mesta Trnava č. 462/2004, dňa 14.12.2004
Platnosť 16.1.2005 – 31.12.2009
(v znení zmien, úprav a doplnkov)

 

 

A. Textová časť územného plánu
B. Grafická časť územného plánu

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA TRNAVA
AKTUALIZÁCIA 2000
 
Schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
mesta Trnava č. 378/2000, dňa 12.12.2000
Platnosť 15.1.2001 – 15.1.2005
(v znení zmien, úprav a doplnkov)
 

 
 
A. Textová časť územného plánu
A. Textová časť
B. Grafická časť územného plánu
 

Súvisiaci obsah