Mesto Trnava

Bezplatné Wi-Fi hotspoty

Firma TT-IT, s.r.o., ktorá je dcérskou spoločnosťou Mesta Trnava obnovila a rozšírila sieť voľne prístupných hotspotov v centrálnej mestskej zóne a vybraných lokalitách mesta. Trojičné námestie, Hlavná ulica a mestský amfiteáter, Ružový park, Športový areál Slávia, Univerzitné námestie a detské ihrisko na Limbovej ulici sú pokryté signálom umožňujúcim pripojenie v štandarde WiFi.

Sieť slúži na prístup k internetu pomocou zariadení s podporou bezdrôtového pripojenia (notebooky, PDA, mobily a pod.). Možnosť pripojenia na konkrétnom mieste závisí od vzdialenosti od hotspotu a parametrov príjímača bezdrôtového signálu konkrétneho používateľského zariadenia.

Prístup na internet je limitovaný na 1 hodinu, medzi dvomi prihláseniami sa k sieti je nutná prestávka minimálne 30 minút. Podmienky pripojenia sú používateľovi zobrazené na vstupnej stránke, ktorá sa mu otvorí po pripojení k WiFi hotspotu.

Miesta s prístupom k TT-IT Free WiFi sieti sú označené tabuľkami free tt-it wifi zone.

 

VEREJNÉ PRIESTORY S PRÍSTUPOM K FREE WIFI

 • Atletický areál Slávia pri Mestskej športovej hale
  Ulica J. Hajdóczyho
 • Univerzitné námestie
 • Trojičné námestie a pešia zóna
  Ulica Hlavná
 • Mestský Amfiteáter
  Ulica Kollárova
 • Kalokagatia
 • Centrum voľného času a ihrisko pri Kalokagatii
  Dolné Bašty
 • Ružový park
  Dolné bašty – Ulica Kollárova
 • Detské ihrisko
  Ulica Limbová
 • Autobusová stanica
 • Zdravotné stredisko Prednádražie


Zobraziť free_tt-it na väčšej mape

Viac informácií na web stránke TT-IT.

 

Súvisiaci obsah