Podnikateľ

Bilaterálne pracovné stretnutie Slovensko - Rakúsko

Bilaterálne pracovné stretnutie Slovensko – Rakúsko
Prezentácia Trnavského mikroregiónu
1. december 2010

Projektový tím CircUse spolu s projektovým partnerom Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, SPECTRA Centrum excelentnosti pozval do Trnavy na priateľské stretnutie rakúskeho partnera projektu CircUse „Telepark Bärnbach Errichtungs - und Betriebs GmbH“


Ing. arch. Horák privítal rakúskeho partnera projektu CircUse a zároveň sa úvodného slova ujala prednostka Mestského úradu v Trnave Ing. Dienerová, ktorá podporila bilaterálnu spoluprácu so zámerom zveľaďovania trnavského mikroregiónu.
Nasledovala prvá prednáška na tému Prezentácia plánov rozvoja mesta Trnavy, ktorú spracoval a prezentoval Ing. arch. Milan Horák. (Prezentácia spracovania prípadovej štúdie trnavskej aglomerácie s návrhmi opatrení, ktoré by obmedzili negatívne dopady, ktoré priniesli koncentrácie investícií v tejto oblasti. Do projektu sa zapojilo 12 malých obcí, ktoré sú v kontakte s mestom vo fáze prípravy prípadovej štúdie pre Trnavskú aglomeráciu).
Dagmar Petríková prezentovala postupne obce, ktoré je možné zainteresovať v projekte.
V poobedných hodinách hostitelia predstavili rakúskemu partnerovi trnavský mikroregión. Navštívili priestory Trnavského cukrovaru, po ktorých sprevádzal jeho riaditeľ. Nasledovala prechádzka po území Kamenného mlyna, do ktorého by mesto chcelo investovať a oživiť spoločensko-kultúrne, športové a rekreačné priestory. Nasledoval presun na stavenisko priemyselného parku, kde v súčasnosti prebieha revitalizácia a výstavba priemyselnej zóny. Vo Voderadoch si hostia prezreli historický kaštieľ, ktorý sa v súčasnosti nevyužíva, avšak je záujem o jeho zachovanie.

 
Chcete vedieť, čo je nové?