Podnikateľ

Brownfieldy v trnave a ako ich využiť?

Brownfieldy v trnave – ako ich využiť?

V rámci partnerskej spolupráce v rámci projektu CircUse sa v dňoch 24.-26.4.2013 uskutočnil v Trnave študentský workshop pod názvom „Brownfieldy v Trnave – ako ich využiť?“. Približne 50 vysokoškolákov z Technickej univerzity v Ostrave sa zaoberalo návrhom obnovy trnavských nevyužívaných alebo schátraných objektov.
Študenti absolvovali teoretickú časť workshopu prostredníctvom prezentácií zamestnancov MsÚ v Trnave a následne exkurziu po Trnave s detailnom obhliadkou objektu na Hlavnej 17 a areálu bývalého cukrovaru. Podstatou akcií tohto charakteru je zvyšovať povedomie o udržateľnom rozvoji miest a primárne uprednostňovať pre budúce investície nevyužívané plochy tzv. preluky ako i  zdegradované budovy neplniace už svoj pôvodný účel, čoho dôsledkom má byť zachovanie zelených plôch našej úrodnej trnavskej tabule.
Najväčšou výzvou sa stal pre nich areál bývalého cukrovaru na Šrobárovej ulici, ktorého obnove sa venovali z pohľadu architektonického, stavbárskeho, dopravného, environmentálneho i sociologického. Frekventovanou bola myšlienka vybudovania študentského kampusu s pestrým portfóliom služieb, ďalej kultúrneho centra ako i riešenie bytovej výstavby. Všetky zámery svorne poukazovali na nevyhnutné začlenenie prvkov prírodného charakteru, rozšírenie plôch zelene, vybudovanie mestskej pláže, revitalizáciu potoka Trnávka a vytvorenie priestorov na oddych a sociálne kontakty.

Mottom navrhovaných modelov revitalizácie bolo „ZELENÁ TRNAVE!!!“