Podnikateľ

CircUse meeting so starostami trnavského mikroregiónu

Pracovný tím projektu CircUse Mesto Trnava (Ing. Vančová, Ing. Buchová, Ing. Šipka) v spolupráci s projektovým partnerom STU Bratislava (Doc. Petríková, Finka) osobne navštívili dňa 17. mája 2011 obce Trnavského mikroregiónu – Šelpice, Špačince, Bohdanovce nad Trnavou a Jaslovské Bohunice, ktoré prejavili záujem o spoluprácu na danom projekte.
Dňa 20. mája 2011 bol uskutočnený výjazd do obcí Zvončín, Suchá nad Parnou, Biely Kostol, Hrnčiarovce nad Parnou.
Následne dňa 23. mája 2011 boli do programu zaradené obce Zeleneč, Voderady, Majcichov, Zavar a Ružindol.
Starostovia obcí ochotne zodpovedali všetky otázky, ktoré poslúžia ako vstupné informácie pri tvorbe mapy a ponukového listu pre budúcich investorov, pri analýze daného greenfieldu, brownfieldu. Snahou je rozvíjať obec v jej intraviláne a využiť existujúce voľné, opustené plochy a objekty. Cieľom je zamedziť výstavbe objektov na zelenej lúke.
Projektový tím si prešiel greenfieldy a brownfieldy v obci, ktoré budú znázornené v mape mikroregiónu a následne zaradené do ponukového listu.

Hrnčiarovce nad Parnou

Suchá nad Parnou

Voderady

Zavar

Zvončín

 
Chcete vedieť, čo je nové?