Mesto Trnava

Cirkevné školy a školské zariadenia

Cirkevná materská škola sv. Alžbety
adresa: Ústianska 11, Trnava
riaditeľka štatutárka: Bc. Katarína Fedorová Sr. M. Margita SCSC
telefón: 550 2624, 551 2636
https://skolkasvalzbety.edupage.org/
e-mail: cmsalzbetka@gmail.com

Základná škola s materskou školou ANGELY MERICI
adresa: Halenárska 45, Trnava
riaditeľka štatutárka: PaedDr. Stanislava Vargová
telefón: 551 1721 sekretariát, 551 1204 informácie
web: www.zsamtt.edu.sk
e-mail: sekretariat@americi.sk

Gymnázium Angely Merici
adresa: Hviezdoslavova 10, Trnava
riaditeľka štatutárka: Mgr. Jana Kuracinová
telefón: 551 1014 spojovateľ, 551 4605 riaditeľka
web: www.gamtt.edupage.org
e-mail: sekretariat@gamtt.sk

Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha
adresa: Hollého 9, Trnava
riaditeľ štatutár: PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M.
telefón: 0918/ 738 700 – sekretariát školy
web: www.arc-gymnazium.sk
e-mail: zastupca@arc-gymnazium.sk
riaditel@arc-gymnazium.sk

Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury
adresa: Hollého 9, Trnava
riaditeľ štatutár: PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M.
telefón: 0918 739 311 – sekretariát školy
web: www.pasa.sk
e-mail: zastupca@pasa.sk

Tieto informácie spravuje _ovsak@trnava.sk