Mesto Trnava

Čistenie a zimná údržba komunikácií

Čistenie a zimnú údržbu komunikácií vykonávajú v meste tieto spoločnosti:

 Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov v meste Trnava pre zimnú sezónu 2023 – 2024Rozsah rajónu STEFE Trnava:

  • 76 km miestnych komunikácií
  • 110 km chodníkov a vnútroblokových komunikácií
  • 83 500 m2 parkovísk a námestí

 Harmonogram čistenia komunikácií STEFE Trnava, s. r. o.


Rozsah rajónu Mestských služieb mesta Trnava:

  • 46 km miestnych komunikácií
  • 8,5 km - hlavné komunikácie ulica Trstínska, Hospodárska, Dohnányho, Sladovnícka, Hlboká, Rybníkova, Bučianska, Špačinská
  • 21 km chodníkov a vnútroblokových komunikácií
  • 32 900 m2 parkovísk a námestí

Harmonogram čistenia komunikácií Mestské služby Trnava

Rozdelenie rajónov