Cyklohliadky vo výkone služby

Mestská polícia v Trnave už aj na bicykloch

Príslušníci Mestskej polície v Trnave vykonávajú od 20. júla službu už aj na bicykloch. Stretnúť ich budete môcť nielen v centre mesta, parkoch, rekreačných lokalitách, ale aj v okrajových častiach mesta a na sídliskách. „Cyklohliadky mestskej polície sú vo svete bežným štandardom. Zvýši sa dosah hliadok v mestských častiach a z dlhodobého hľadiska znížime prevádzkové náklady,“ povedal primátor Trnavy Peter Bročka. Úlohou tejto cyklohliadky bude okrem dozoru nad verejným poriadkom kontrolná činnosť zameraná na dohľad nad plnením všeobecne záväzných nariadení Mesta Trnavy.