Podnikateľ

Exkurzia brownfieldov talianskeho projektového partnera

Mesto Trnava ako člen tímu cezhraničných projektových partnerov v Strednej Európe sa zúčastnil spolu s bratským projektovým partnerovým Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, SPECTRA Centrum excelentnosti návštevy talianskeho cezhraničného partnera Mesto Asti a SiTI (Vyšší inštitút pre inovácie územných systémov).

Výmena skúseností medzi partnermi predpokladá ponúknuť ako pozitívny príklad tie postupy a praktiky v území, ktoré sa overili, sú funkčné a do budúcna udržateľné, naopak, zo strany projektových partnerov môžeme čerpať skúsenosti napr. v oblasti zvyšovania environmentálneho povedomia obyvateľov mesta ako i vo využívaní územia pre rekreáciu a turizmus s cieľom zlepšenia kvality života Trnavčanov.
Porgram bol rozdelený do dvoch dní. Prvý deň začal prezentáciou oboch krajín. Slovenskí partneri odprezentovali štruktúru regionálneho akčného plánu, štruktúru akčného plánu pre oblasť Mesta Trnava. Talianski partneri prezentovali miestne pilotné oblasti v meste Asti a prerezentovali aj Spatial Support Decision System – sDSS model a jeho použitie.

V poobedných hodinách sa začala exkurzia pilotnej oblasti Torína. Ukážka zrevitalizovaného územia v Turíne: galéria, univerzita, metro, environment park, priestory bývalého závodu FIAT, ktoré sú zaradené do predmetu riešenia projektu.
Nasledujúci deň nás čakala prehliadka mesta Asti a jeho pilotných oblastí: budova bývalej mestskej nemocnice, exkurzia po bývalom centre revízie a opravy železničných vozňov, objekty poľnohospodárskej výroby, závod FIAT.

Ďakujeme talianskym partnerom za pozvanie, exkurziu objektov a v neposlednom rade za ochotu a venovaný čas.

 
Chcete vedieť, čo je nové?