Mesto Trnava

Komplexná rekonštrukcia Halenárskej ulice 2017

Aktualizované 7. 7. 2017

Rekonštrukcia Halenárskej ulice úspešne pokračuje. V utorok 11. júla 2017 sa začne druhá etapa výstavby na úseku Múzejné námestie - Veselá ulica.

Doprava bude presmerovaná na Paulínsku ulicu so zákazom vjazdu vozidiel od križovatky pri Muzejnom námestí po križovatku s Veselou.

V rámci prvej fázy bol obnovený povrch komunikácie od križovatky s Dolnopotočnou po križovatku s Veselou ulicou. Tento úsek bude od 11. júla plne prejazdný. V najbližších dňoch budú v tejto časti dokončené chodníky.

O ďalšom vývoji komplexnej rekonštrukcie Halenárskej ulice vás budeme ďalej infromovať.


Aktualizované 28. 4. 2017

Mesto Trnava pripravuje komplexnú rekonštrukciu Halenárskej ulice, ktorá patrí k najstarším v našom meste. Práce sa začnú  2. mája, ich ukončenie je plánované na 31. augusta 2017.
Rekonštrukcia sa uskutoční za plnej uzávery ulice podľa jednotlivých etáp výstavby:

I. etapa: 2. 5. - 9. 7. 2017

časť ulice od križovatky s Dolnopotočnou po križovatku s Veselou ulicou

II. etapa: 10. 7. - 31. 8. 2017

od križovatky s Veselou po kruhovú križovatku pri Múzejnom námestí

Práce budú prebiehať počas pracovných dní (7.00 - 19.00 h) a soboty (8.00 - 15.00 h).

Zvoz odpadu sa uskutoční jedenkrát týždenne (streda) od 6.00 do 7.00 hod.
Obyvatelia bytového domu Halenárska 33 - 40 A budú mať k dispozícii nádoby na odpad s kapacitou 1 100 l na rohu Halenárskej a Veselej.

Parkovanie rezidentov Halenárskej ulice bude možné na parkovisku medzi budovami STU MTF a Allianz na základe platnej rezidentskej karty vydanej podľa VZN 400/418 alebo na základe parkovacej karty vydanej Mestom Trnava platnej počas rekonštrukčných prác.

Nájomníci, ktorí sú v prevádzkach a bytoch, môžu požiadať o vydanie bežnej parkovacej karty do zóny A (mesačná, štvrťročná, polročná, ročná) a môžu využívať všetky označené a dostupné parkovacie miesta v zóne A. Majitelia týchto kariet nemôžu využívať rezervované parkovanie medzi budovami STU MTF a Allianz.

Za obmedzenia spôsobené výstavbou sa vopred ospravedlňujeme.

Vizualizácia projektu:

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?